Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Finding the Optimal Solution to the Problem of Conditional Optimization on the Graph of the set of Placements

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Koliechkina, L.M.
dc.contributor.author Nahirna, A.M.
dc.date.accessioned 2021-11-07T18:37:36Z
dc.date.available 2021-11-07T18:37:36Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Finding the Optimal Solution to the Problem of Conditional Optimization on the Graph of the set of Placements / L.M. Koliechkina, A.M. Nahirna // Control systems & computers. — 2020. — № 6. — С. 29-34. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/csc.2020.06.029
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181233
dc.description.abstract An optimization problem on a combinatorial set of partial permutations with additional constraints is formulated in the paper. An algorithm for solving this type of problem is considered, which consists of four steps. The algorithm lies in constructing a graph of a set of partial permutations to find the optimal solution. An example of a practical implementation of the presented algorithm is given. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті — представлення методу розв’язання задачі умовної оптимізації на графі множини розміщень і демонстрація практичного прикладу реалізації. Методи. Метод розв’язання комбінаторної задачі з додатковими обмеженнями на графі. Результати. Сформульовано модель задачі умовної оптимізації на множині розміщень. Одержано лінійну форму цільової функції шляхом інтерпретації елементів множини розміщень як точок евклідового простору. Розглянуто комбінаторний многогранник розміщень, для якого існує граф множини розміщень. Запропоновано алгоритм розв’язання даної задачі та продемонстровано його практичне застосування. uk_UA
dc.description.abstract Целью данной статьи является представление метода решения задачи условной оптимизации на графе множества размещений и демонстрация практического примера реализации. Методы. Метод решения комбинаторной задачи с дополнительными ограничениями на графе. Результаты. Сформулирована модель задачи условной оптимизации на множестве размещений. Получена линейная форма целевой функции путем интерпретации элементов множества размещений, как точек евклидова пространства. Рассмотрен комбинаторный многогранник размещений, для которого существует граф множества размещений. Предложен алгоритм решения данной задачи и продемонстрирована его практическая применимость. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Fundamental Problems in Computer Science uk_UA
dc.title Finding the Optimal Solution to the Problem of Conditional Optimization on the Graph of the set of Placements uk_UA
dc.title.alternative Знаходження оптимального розв’язку задачі умовної оптимізації на графі множини розміщень uk_UA
dc.title.alternative Нахождение оптимального решения задачи условной оптимизации на графе множества размещений uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 364.2:331; 681.513


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис