Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Системний підхід до розуміння сутності постіндустріальної інтелектуальної економіки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пархоменко, В.Д.
dc.contributor.author Пархоменко, О.В.
dc.contributor.author Секі, С.
dc.date.accessioned 2020-05-07T11:02:24Z
dc.date.available 2020-05-07T11:02:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Системний підхід до розуміння сутності постіндустріальної інтелектуальної економіки / В.Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко, С. Секі // Наука, технології, інновації. — 2019. — № 4 (12). — С. 3-10. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.other DOI: 10.35668/2520-6524-2019-4-01
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/168653
dc.description.abstract Визначено головні системи функціонування інтелектуальної економіки, які є взаємопов’язаними та важливими. Об’єднувальною ідеєю складної системи постає твердження, що базується на використанні інформації та знань. Кожна система окремо, як і міжсистемна взаємодія, мають внутрішню єдність протиріч. Саме ця єдність протиріч і є дельтою прогресу. Об’єднувальним елементом взаємодіючих систем є людина та мета. Усі групи складових постіндустріальної інтелектуальної економіки об’єднані єдиним об’єктом діяльності (творчий процес, знання) і мають різні предмети діяльності. Ось чому є необхідність проведення комплексних системних досліджень з у,рахуванням наявності як єдиного об’єкта, так і різних предметів діяльності зі своїми особливостями їх функціонування. uk_UA
dc.description.abstract Объединяющей идеей сложной системы выступает утверждение, основанное на использовании информации и знаний. Как каждая система по отдельности, так и межсистемные взаимодействия имеют внутреннее единство противоречий. Именно это единство противоречий и является дельтой прогресса. Объединяющим элементом взаимодействующих систем является человек и цель. Все группы составляющих интеллектуальной постиндустриальной экономики объединены единым объектом деятельности (творческий процесс, знания) и имеют различные предметы деятельности. Это формирует необходимость проведения комплексных исследований с учетом наличия как единого объекта, так и различных предметов деятельности со своими особенностями их функционирования. uk_UA
dc.description.abstract The unifying idea of a complex system is a statement based on the use of information and knowledge. Both of each system individually and interconnections have an internal unity of contradictions. This is the unity of contradictions that is a “delta” of progress. The unifying elements of interacting systems are human and goal. All groups of components of the intellectual and post-industrial economy are united by a single object of activity (creative process, knowledge) and have various subjects of activity. For this reason, there is a need for comprehensive research, consider the presence of a single object, as well as various subjects of activity with their own characteristics of their functioning. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Проблеми науково-технічної діяльності uk_UA
dc.title Системний підхід до розуміння сутності постіндустріальної інтелектуальної економіки uk_UA
dc.title.alternative Системный подход к пониманию сущности постиндустриальной интеллектуальной экономики uk_UA
dc.title.alternative A systematic approach to understanding the essence of the postindustrial and intellectual economy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 001.101/102:33


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис