Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gutlyanskiĭ, V.Ya.
dc.contributor.author Nesmelova, O.V.
dc.contributor.author Ryazanov, V.I.
dc.date.accessioned 2018-12-27T15:28:28Z
dc.date.available 2018-12-27T15:28:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation On the regularity of solutions of quasilinear Poisson equations / V.Ya. Gutlyanskiĭ, O.V. Nesmelova, V.I. Ryazanov // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 10. — С. 9-17. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.10.009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144518
dc.description.abstract We study the Dirichlet problem for quasilinear partial differential equations of the form Δu(z) = h(z)f(u(z)) in the unit disk D ⊂ C with continuous boundary data. Here, the function h : D→R belongs to the class L^p(D), p > 1, and the continuous function f : R→R is assumed to have the nondecreasing |f| of |t| and such that f(t) / t →0 as t →∞. We prove the existence of a continuous solution u of the problem in the Sobolev class W^2,p loc (D). Moreover, we show that if p > 2 , then u∈ C^1,α loc (D) with α = (p − 2)/p. uk_UA
dc.description.abstract Вивчається задача Діріхле для квазілінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних виду Δu(z) = h(z)f(u(z)) в одиничному колі D ⊂ C з неперервними граничними умовами. Тут функція h :D→R належить класу Lp(D), p > 1, і неперервна функція f : R→R припускається такою, що її | f | як функція від | t | є неспадною і такою, що f (t) / t →0 при t →∞ . Доводиться існування неперервного розв’язку u даної проблеми в класі Соболєва W^2,p loc (D). Більш того, показано, що якщо p > 2 , то C^1,α loc (D) з α = (p − 2)/p. uk_UA
dc.description.abstract Изучается задача Дирихле для квазилинейных дифференциальных уравнений в частных производных вида Δu(z) = h(z)f(u(z)) в единичном круге D ⊂ C с непрерывными граничными условиями. Здесь функция h :D→R принадлежит классу Lp(D), p > 1, и непрерывная функция f : R→R предполагается такой, что ее | f | как функция от | t | является неубывающей и такой, что f (t) / t →0 при t →∞. Доказывается существование непрерывного решения u рассматриваемой проблемы в классе Соболева W^2,p loc (D). Более того, показано, что если p > 2 , то C^1,α loc (D) с α = (p − 2)/p. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title On the regularity of solutions of quasilinear Poisson equations uk_UA
dc.title.alternative Про регулярність розв’язків квазілінійних рівнянь Пуассона uk_UA
dc.title.alternative О регулярности решений квазилинейных уравнений Пуассона uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис