Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Empirical analysis of Chernobyl nuclear reactor core for 5 seconds before the explosion

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Matsuki, Y.
dc.contributor.author Bidyuk, P.I.
dc.date.accessioned 2018-06-26T13:29:55Z
dc.date.available 2018-06-26T13:29:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Empirical analysis of Chernobyl nuclear reactor core for 5 seconds before the explosion / Y. Matsuki, P.I. Bidyuk // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 33-41. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.other DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.03
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140241
dc.description.abstract This study uses the methodology of empirical analysis for analyzing the transient mode of the nuclear reactor core, a few second before the explosion at the time of the Chernobyl accident. The parameters were selected from the published articles [1]. A scenario was assumed for this analysis, such as the reduction of the flow rate of the Main Circulation Pump, and regression models were constructed to examine this scenario. The results of the models application were examined, and conclusions were made regarding the reduction of the flow rate of the Main Circulation Pump and the reactivity during the last few seconds to the explosion. uk_UA
dc.description.abstract У дослідженні використоно методологію емпіричного аналізу для вивчення перехідних процесів активної зони ядерного реактора за кілька секунд до вибуху під час аварії на Чорнобильській АЕС. Параметри вибрано з опублікованих робіт [1]. Сценарієм цього аналізу передбачено зниження швидкості потоку основного циркуляційного насоса та побудовано регресивні моделі для вивчення цього сценарію. Розглянуто результати застосованої моделі і зроблено висновки про зменшення витрат головного циркуляційного насоса та реактивності протягом останніх кількох секунд до вибуху. uk_UA
dc.description.abstract В исследовании использована методология эмпирического анализа для изучения переходных процессов активной зоны ядерного реактора за несколько секунд до взрыва во время аварии на Чернобыльской АЭС. Параметры выбраны из опубликованных работ [1]. Сценарием этого анализа предположено снижение скорости потока основного циркуляционного насоса и построены регрессионные модели для изучения этого сценария. Рассмотрены результаты примененной модели и сделаны выводы об уменьшении расходов главного циркуляционного насоса и реактивности в течение последних нескольких секунд до взрыва. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах uk_UA
dc.title Empirical analysis of Chernobyl nuclear reactor core for 5 seconds before the explosion uk_UA
dc.title.alternative Емпіричний аналіз активної зони ядерного реактора ЧАЕС за 5 секунд до вибуху uk_UA
dc.title.alternative Эмпирический анализ активной зоны ядерного реактора ЧАЕС за 5 секунд до взрыва uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.004.942


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис