Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Simulation of growth of graded bandgap GaAsP layers at liquid phase electroepitaxy

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tsybulenko, V.
dc.contributor.author Baganov, Ye.
dc.contributor.author Krasnov, V.
dc.contributor.author Shutov, S.
dc.date.accessioned 2018-06-15T05:36:44Z
dc.date.available 2018-06-15T05:36:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Simulation of growth of graded bandgap GaAsP layers at liquid phase electroepitaxy // V. Tsybulenko, Ye. Baganov, V. Krasnov, S. Shutov // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 413-419. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135360
dc.description.abstract The composition control possibility of the GaAs₁₋ₓPₓ solid solution on GaAs substrate at liquid phase electroepitaxy from the Ga-As-P solution-melt is theoretically considered. It has been established that under steady-state conditions specifying the process parameters such as temperature and/or the thickness of the growth space, it is possible to obtain graded bandgap layers of the GaAs₁₋ₓPₓ solid solution with P content increasing towards the surface of the layer that possesses the composition gradient from 0.5·10⁻⁴ mole fraction/nm to 2.0·10⁻³ mole fraction/nm. It has been also shown that the composition control of ternary solid solutions at liquid phase electroepitaxy can be realized by use of unsteady electric field. uk_UA
dc.description.abstract Теоретично розглянуто можливість управління складом твердого розчину GaAs₁₋ₓPₓ на підкладці GaAs при рідиннофазній елентроепітаксії з розчину-розплаву GaAs- P. Встановлено, що у стаціонарних умовах, задаючи такі параметри процесу, як температура та/або товщина ростового зазору, можна отримати варизонні шари твердого розчину GaAs₁₋ₓPₓ із збільшенням вмісту Р до поверхні шару, що мають градієнт складу від 0.5·10⁻⁴ мольн.частка/нм до 2.0·10⁻³ мольн.частка/нм. Показано, що керування снладом тернарного твердого розчину у процесі рідиннофазної електроепітаксії може бути здійснене при використанні нестаціонарного електричного поля. uk_UA
dc.description.abstract Теоретически рассмотрена возможность управления составом твердого раствора GaAs₁₋ₓPₓ на подложке GaAs при жидкофазной электроэпитаксии из раствора-расплава Ga-As-P. Установлено, что в стационарных условиях, задавая такие параметры как температура и/или толщина ростового зазора, можно получить варизонные слои твердого раствора GaAs₁₋ₓPₓ с увеличением содержания Р к поверхности слоя, который имеет градиент состава от 0.5·10⁻⁴ мольн.долей/нм до 2.0·10⁻³ мольн.долей/нм. Показано, что управление составом тройного твердого раствора в процессе жидкофазной эпитаксии может быть реализовано при использовании нестационарного электрического поля. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Modeling and simulation uk_UA
dc.title Simulation of growth of graded bandgap GaAsP layers at liquid phase electroepitaxy uk_UA
dc.title.alternative Моделювання процесів росту шарів GaAs₁₋ₓPₓ при рідиннофазній електроепітаксії uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис