Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналітичні методи аналізу математичної моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пукач, П.Я.
dc.date.accessioned 2018-06-08T17:52:22Z
dc.date.available 2018-06-08T17:52:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Аналітичні методи аналізу математичної моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища / П.Я. Пукач // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2015. — Вип. 12. — С. 136-146. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-5878
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133869
dc.description.abstract Отримано та досліджено асимптотичними методами нелінійної механіки математичну модель системи одномірне пружне тіло — суцільний потік однорідного середовища, що враховує нелінійні пружні властивості тіла і його згинальні коливання, а також щільність і швидкість середовища. Для дослідження моделі використана хвильова теорія руху. Отримані закономірності зміни основних параметрів, що визначають динаміку пружного тіла — амплітуду і частоту нелінійних коливань. Ці закони визначаються геометричними характеристиками пружного тіла, фізичними і механічними властивостями матеріалу, швидкістю тіла, кутовою швидкістю обертання пружного тіла і зовнішніми факторами. uk_UA
dc.description.abstract A one-dimensional elastic body — continuous flow of a homogeneous environment mathematical model that takes into account the nonlinear elastic properties of the body and its bending oscillations, as well as the density and velocity of the medium is received. To study the motion of the model wave theory was used. The obtained laws of change of the basic parameters defining the dynamics of an elastic body — amplitude and frequency of its nonlinear oscillations. These laws are determined by geometrical characteristics of an elastic body, physical and mechanical properties of the material, velocity observed along it, the angular rotation velocity of an elastic body and external factors. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title Аналітичні методи аналізу математичної моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 534.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис