Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Продуктивні сили і регіональна економіка, 2008, частина 1

Репозиторій DSpace/Manakin

Продуктивні сили і регіональна економіка, 2008, частина 1

 
Переглядів: 48872
Завантажень: 42593

ЗМІСТ

Передмова

Фащевський М.І., Чернюк Л.Г.
Розвиток наукових досліджень з питань теорії і методології розміщення продуктивних сил та економіки регіонів

Пепа Т.В., Троян В.Л.
Вплив глобалізації на розвиток економіки України та її регіонів

Пилипів В.В.
Роль інновацій у забезпеченні регіонального відтворювального процесу

Сундук А.М.
Основні напрями підвищення ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем

Лаврентьєв М.М.
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України

Левковська Л.В.
Оцінка досвіду стимулювання та напрями управління науково-технологічною сферою в зарубіжних країнах

Шкуратов О.І.
Державне управління розвитком інфраструктури в регіонах

Ігнатко В.М.
Правове забезпечення інноваційної діяльності: українська та зарубіжна практика

Тульчинська С.О.
Інноваційна конкурентоспроможність в умовах глобалізації

Карпюк В.П.
Конкуренція: сутність і сучасні підходи до тлумачення

Бойко О.М.
Теоретико-методологічні аспекти формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики в Україні

Загній О.Г., Ляшенко О.Ф., Ляшенко Д.В.
Інноваційні аспекти підвищення надійності постачання і транзиту природного газу територією України

Ушаков Г.Г.
Оптимізація потужностей виробництва та зон збуту продукції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств

Бирків Г.М.
Залучення іноземних інвестицій та їхня роль в економіці Івано-Франківської області

Куценко В.І., Євтушенко Г.І.
Місце і роль вищої освіти у формуванні інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку

Карпюк О.А.
Поняття освітньої послуги та напрями розвитку ринку освітніх послуг в Україні

Насіковська Ю.В.
Зовнішньоекономічна діяльність Поліського економічного району

Затонацька Т.Г.
Вплив податково-бюджетних інструментів на соціально-економічний розвиток країни

Третяк В.П.
Методологічні аспекти наукових досліджень державного регулювання соціальної сфери

Чернюк О.В.
Державний бюджет як важливий інструмент реалізації політики уряду

Пономарьова Т.Ю.
Методологічні аспекти розвитку системи оподаткування в Україні

Ставицький А.В., Недашковська Д.Ю.
Визначення впливу зміни грошових агрегатів на економічну безпеку України

Руденко Є.В.
Елементи інфраструктури споживчого кредитування в регіонах України: сучасний стан, проблеми розвитку

Олейнікова Л.Г.
Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: світовий досвід та українська практика

Мітал О.Г.
Реформування міжбюджетних відносин як важливий фактор розвитку регіональної економіки

Мехтієв Е.О.
Механізм державного регулювання банківської діяльності

Матюха В.В., Мовчан М.Т.
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничопромислового комплексу чорної металургії

Сухіна О.М.
Недостатнє фінансування як чинник негативних наслідків ліквідації вугільних шахт і розрізів

Никифорук О.І.
Транзитні перевезення як найважливіший напрям реалізації інтегрального соціально-економічного потенціалу України

Файєр Д.А.
Проблема тінізації фінансових потоків та легалізації тіньового капіталу в умовах глобалізації

Череп А.В., Ортинська О.Л.
Основні аспекти комерційної діяльності підприємств

Чижова В.І., Страшинська Л.В.
Інноваційний фактор розвитку вітчизняного продовольчого ринку

Валінкевич Н.В., Захарчук С.С.
Тенденції розвитку та перспективи становлення харчової промисловості в контексті глобалізації економіки

Дзюба О.М.
Наука як фактор інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі України

Маковецька Ю.М.
Оцінка ресурсного потенціалу відходів: методологічні та методичні аспекти

Поліщук О.Ю.
Напрями раціоналізації структурних зрушень в економіці регіону

Онищенко В.О., Самойлік М.С.
Удосконалення поводження з твердими побутовими відходами в системі підвищення економічного потенціалу регіону (на прикладі Полтавської області)

Смирнов І.Г.
Логістика муніципальних послуг: міжнародний вимір

Світлий Д.О.
Системний підхід до управління підприємством

Крисанов Д.Ф.
Детермінанти якості й безпечності харчової продукції та мінімізація впливу факторів ризику

Мазур С.А.
Значення економічного регіону в просторовому упорядкуванні національної економіки

Лаврук В.В.
Основи дослідження інноваційної структури сільського господарства в системі національної економіки

Куташенко М.В.
Основні способи мінімізації ризику на металургійному підприємстві

Рожков В.О.
Вплив розвитку інноваційних процесів у країні на формування нових конкурентоспроможних профілів діяльності металургійних підприємств

Бутенко О.С.
Інституційний розвиток яєчного птахівництва

Бесчастний А.В.
Залежності між динамікою економічного зростання і зміною стану економічної безпеки на всіх її рівнях

Новаковська І.О.
Форми власності на землю та закономірності їх розвитку

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds