Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Influence of porosity on erosion behavior and hydrogen permeability of tungsten films

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Glazunov, G.P.
dc.contributor.author Andreev, A.A.
dc.contributor.author Baron, D.I.
dc.contributor.author Bondarenko, M.N.
dc.contributor.author Causey, R.A.
dc.contributor.author Hassanein, A.M.
dc.contributor.author Konotopskiy, A.L.
dc.contributor.author Neklyudov, I.M.
dc.contributor.author Tarasov, I.K.
dc.contributor.author Volkov, E.D.
dc.date.accessioned 2016-04-17T19:44:19Z
dc.date.available 2016-04-17T19:44:19Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Influence of porosity on erosion behavior and hydrogen permeability of tungsten films / G.P. Glazunov, A.A. Andreev, D.I. Baron, M.N. Bondarenko, R.A. Causey, A.M. Hassanein, A.L. Konotopskiy, I.M. Neklyudov, I.K. Tarasov, E.D. Volkov // Физическая инженерия поверхности. — 2006. — Т. 4, № 3-4. — С. 174–178. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1999-8074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/98795
dc.description.abstract The erosion characteristics of dense and porous W-films deposited on Pd substrates were measured under impact of mirror Penning discharge nitrogen plasma. It is shown that the erosion rate of high porous tungsten films (up to 45% porosity) is similar to that for dense (1 – 3% porosity) tungsten films. At the same time hydrogen permeation through porous tungsten films essentially higher than for dense W coatings and in some cases it approaches to values as for bare Pd. The activation energies of hydrogen permeability measured for two-layer Pd-W systems with high porosity are higher than for dense W-films on Pd (15.44 kJ/mol and 12.8 kJ/mol, accordingly), but these values much lower than the ones for bulk W under gas-driven permeation experiments. The possible reasons of such erosion and permeation behavior are discussed. uk_UA
dc.description.abstract Зміряні ерозійні характеристики щільних і пористих плівок вольфраму на паладії при дії азотної плазми відбивних розрядів Пеннінга. Показано, що швидкість ерозії високопористих плівок вольфраму (пористість близько 45%) практично не відрізняється від такої для щільних плівок W (пористість 1 – 3%). У теж час проникнення водню крізь високопористі плівки вольфраму багато вище, ніж крізь щільні покриття W і в деяких випадках величини проникності можуть бути близькі до такої для Pd без покриття. Енергії активації водневої проникності зміряні для двошарових систем Pd-W з високою пористістю W вище, ніж для щільних W-плівок на Pd (15,44 кДж/моль і 12,8 кДж/моль, відповідно), але в обох випадках ці величини багато нижче, ніж для масивного W в умовах пронuкновения з молекулярної фази. Обговорюються можливі причини такої поведінки ерозії і водневої проникності. uk_UA
dc.description.abstract Измерены эрозионные характеристики плотных и пористых пленок вольфрама на палладии при воздействии азотной плазмы отражательных разрядов Пеннинга. Показано, что скорость эрозии высокопористых пленок вольфрама (пористость около 45%) практически не отличается от таковой для плотных W пленок (пористость 1 – 3%). В тоже время проникновение водорода через высокопористые пленки вольфрама много выше, чем через плотные W покрытия и в некоторых случаях величины проницаемости могут быть близки к таковой для Pd без покрытия. Энергии активации водородопроницаемости измереннные для двухслойных Pd-W систем с высокой пористостью W выше, чем для плотных W-пленок на Pd (15,44 кДж/моль и 12,8 кДж/моль, соответственно), но в обоих случаях эти величины много ниже, чем для массивного W в условиях проникновения из молекулярной фазы. Обсуждаются возможные причины такого поведения эрозии и водородопроницаемости. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by the Science and Technology Center in Ukraine, project # 3134. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физическая инженерия поверхности
dc.title Influence of porosity on erosion behavior and hydrogen permeability of tungsten films uk_UA
dc.title.alternative Вплив пористості на ерозійну поведінку і водневу проникність плівок вольфраму uk_UA
dc.title.alternative Влияние пористости на эрозионное поведение и водородопроницаемость пленок волфрама uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.385, 533.15


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис