Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Dipolar electromagnetic waves in coaxial structure filled by dissipative plasma with azimuth magnetic field

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Azarenkov, N.A.
dc.contributor.author Olefir, V.P.
dc.contributor.author Sporov, A.E.
dc.date.accessioned 2015-11-10T21:06:57Z
dc.date.available 2015-11-10T21:06:57Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Dipolar electromagnetic waves in coaxial structure filled by dissipative plasma with azimuth magnetic field / N.A. Azarenkov, V.P. Olefir, A.E. Sporov // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 77-79. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35g, 52.50.Dg
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88229
dc.description.abstract This report is devoted to the investigation of dispersion properties and spatial attenuation coefficient of the dipolar high-frequency electromagnetic wave that propagates along the coaxial magnetized waveguide structure with nonuniform azimuthal magnetic field, partially filled by uniform collisional plasma. The influence of effective collision frequency and the value of the direct current on the phase characteristics and the spatial attenuation coefficient of the considered wave is studied. It was shown that it is possible to control effectively the dispersion properties and the spatial attenuation of the considered wave by varying the value of the direct current. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто дисперсійні властивості та коефіцієнт просторового загасання дипольної високочастотної хвилі, що поширюється в коаксіальній магнітоактивній хвилеводній структурі з радіально неоднорідним азимутальним магнітним полем, яка частково заповнена радіально однорідною плазмою з зіткненнями. Досліджено вплив ефективної частоти зіткнень електронів та величини зовнішнього аксіального постійного струму на фазові характеристики та коефіцієнт просторового загасання дипольної хвилі. Показана можливість ефективного керування фазовими характеристиками та просторовим загасанням дипольної хвилі за допомогою зовнішнього постійного струму. uk_UA
dc.description.abstract Исследуются дисперсионные свойства и коэффициент пространственного затухания дипольной высокочастотной электромагнитной волны, распространяющейся в коаксиальной магнитоактивной волноводной структуре с радиально неоднородным азимутальным магнитным полем, частично заполненной радиально однородной столкновительной плазмой. Изучено влияние эффективной частоты столкновений электронов и величины внешнего аксиального постоянного тока на фазовые характеристики и коэффициент пространственного затухания дипольной волны. Показана возможность эффективного управления фазовыми характеристиками и коэффициентом пространственного затухания дипольной волны с помощью внешнего постоянного тока. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Фундаментальная физика плазмы uk_UA
dc.title Dipolar electromagnetic waves in coaxial structure filled by dissipative plasma with azimuth magnetic field uk_UA
dc.title.alternative Дипольні електромагнітні хвилі в коаксіальній структурі, що заповнена дисипативною плазмою з азимутальним магнітним полем uk_UA
dc.title.alternative Дипольные электромагнитные волны в коаксиальной структуре, заполненной диссипативной плазмой с азимутальным магнитым полем uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис