Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2005, № 1 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2005, № 1 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сергеєв, В. (2005)
  У статті розглядаються питання стратегії політичної партії. Увага акцентується на виявленні специфічних особливостей стратегії, розкриваються підходи і методи її побудови. Ці питання поки ще не знайшли глибокого відображення ...
 • Лісеєнко, О. (2005)
  Стаття присвячена аналізу сутності „політичного капіталу” у пострадянській Україні. Розкриваються ознаки „позикового” політичного капіталу, притаманного сучасній українській владі. Проаналізовано динаміку політичного ...
 • Комарова, Ю. (2005)
  Проблема структурного впорядкування політичної системи суспільства виникла у 1950 – 1970-ті роки, в період формування теорії політичної системи на методологічному грунті кібернетики та загальної теорії систем. Необхідність ...
 • Кіссе, А. (2005)
  В зарубіжних етноконфліктологічних дослідженнях 1990-х років відбулася відчутна зміна наукової парадигми. Це пов’язано, насамперед, із змінами в етнологічній, а не конфліктологічній площині. Крім того, численні дослідження ...
 • Горбатенко, В. (2005)
  Поняття „постмодерн” (або „постмодернізм”), що позначає сучасний цивілізаційний злам, „не стільки виявляється новою історичною епохою, скільки часом інтенсивного прояву суспільних та природних проблем нової якості” [1]. ...
 • Куценко, О. (2005)
  У статті висвітлюються проблеми: а) зв’язок особливостей структурування інтересів економіко-політичних еліт в Україні та ринкових перетворень; б) роль аль’янсу з політичною владою у зміцненні мережі економічних еліт; в) ...
 • Телешун, С. (2005)
  Історія людства завжди була пов’язана з реалізацією конфліктного потенціалу суспільства. Жодна форма державного управління та суспільного ладу не може повністю задовольнити соціально-економічних та політико-гуманітарних ...
 • Медвідь, Ф. (2005)
  Сучасна українська держава відбулася завдяки консолідуючій силі державницької національної ідеї. На основі аналізу наукових праць, присвячених процесові становлення і змісту української національної ідеї, пропонується ...
 • Кухар, В. (2005)
  Рецензія на монографію: Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. – К.: Інстиут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ...
 • Тихомирова, Є. (2005)
  У статті розглядаєються структура та функції міжнародного лобізму як складової міжнародного PR. Автор аналізує об’єктивну необхідність та можливість існування цього явища. Робиться висновок, що міжнародний лобізм, застосовуючи ...
 • Сакович, В. (2005)
  В сучасних дослідженнях проблем антиглобалізму часто спостерігаємо спрощене про нього уявлення, що зводиться переважно до історичних аналогій. Це властиво, зокрема, й російській публіцистиці, яка часто схильна трактувати ...
 • Маруховський, О. (2005)
  У статті аналізуються соціально-політичні аспекти теорії інформаційного суспільства, викладені в праці японського футуролога Йонези Масуди „Комп’ютопія”.
 • Романова, О. (2005)
  Сьогоднішнє розуміння принципу розділення релігії і держави має дві основні іпостасі: розділення Церкви і держави та розділення школи і Церкви. Тож, розглядаючи американський досвід практичної реалізації цього принципу, ...
 • Рейтерович, І. (2005)
  Держави Центрально-Східної та Східної Європи, починаючи з кінця 1980-х років, перебувають на перехідному етапі розвитку. Більшість дослідників ідентифікує цей період як перехід від „адміністративного соціалізму” до ...
 • Пашина, Н. (2005)
  Проблема становлення єдиної національної ідентичності громадян є однією з визначальних для українського суспільства, зокрема для подальшого формування його як повноцінної нації. Політичний контекст проблематики (необхідність ...
 • Дріс, К.; Чигринов, В. (2005)
  С. Хантінгтон у книзі „Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ століття” наводить слова одного єгиптянина, який 1989 року так висловився щодо майбутньої політики країн арабського світу: „Від демократії нікуди не подітися” ...
 • Пашко, Л. (2005)
  Нині, в епоху „постмодернізму” у владі (кожен робить, що хоче, як хоче і задля чого хоче), спостерігається не лише недооцінка, але й абсолютне ігнорування психологічної компоненти суспільного життя людей, у тім числі й ...
 • Андрущенко, В.; Табачек, І. (2005)
  Проблема вчителя – його професіоналізму, світоглядної культури, духовно-морального обличчя – одна з найактуальніших у педагогіці й філософії освіти. І це зрозуміло. Адже саме від вчителя, його особистісних характеристик ...
 • Хорошилов, О. (2005)
  Минуло понад тринадцять років відтоді, як Україна проголосила державну незалежність і взяла курс на творення демократичної політичної системи. На сьогодні маємо майже всі необхідні атрибути державності, політичні інститути, ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис