Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2005 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2005 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Алексеєнко, І. (2005)
  Антиглобалізм, навіть в найширшому його розумінні, не став цілісною ідейно-політичною концепцією, яку поділяла б принаймні більшість представників суспільно-політичних сил, котрі прямо чи опосередковано виступають як проти ...
 • Куташев, І. (2005)
  Постать Станіслава Оріховського-Роксоланина, його суспільно-політична спадщина тільки починає входити в контекст національної політичної думки. Нині в науковий обіг введено твори мислителя, перекладені на сучасну українську ...
 • Шубін, С. (2005)
  У статті висвітлюється роль політичного маркетингового аналізу як ефективного методу дослідження сучасних політичних процесів. Наголошується на потребі актуалізації вивчення чинників політичної дії.
 • Кочубей, Л. (2005)
  Вивчення феномена електоральної поведінки є актуальним питанням сучасної політичної науки. Вибори представницьких органів влади актуалізують потребу достеменного з’ясування основ формування і здійснення електоральних ...
 • Сергеєв, В. (2005)
  У статті розглядаються питання стратегії політичної партії. Увага акцентується на виявленні специфічних особливостей стратегії, розкриваються підходи і методи її побудови. Ці питання поки ще не знайшли глибокого відображення ...
 • Лісеєнко, О. (2005)
  Стаття присвячена аналізу сутності „політичного капіталу” у пострадянській Україні. Розкриваються ознаки „позикового” політичного капіталу, притаманного сучасній українській владі. Проаналізовано динаміку політичного ...
 • Кіссе, А. (2005)
  В зарубіжних етноконфліктологічних дослідженнях 1990-х років відбулася відчутна зміна наукової парадигми. Це пов’язано, насамперед, із змінами в етнологічній, а не конфліктологічній площині. Крім того, численні дослідження ...
 • Наумкіна, С.; Ткачук, Ю. (2005)
  У статті обгрунтовується теза, що в останнє десятиріччя в процесах глобалізації, поряд з тенденціями інтеграції та універсалізації, простежується й інша тенденція – зростаюча поляризація світу: структурно диференційованій ...
 • Пащенко, В. (2005)
  Теорія громадянського суспільства, до розвитку якої останнім часом докладаються значні зусилля, потребує, здається, не лише прикладних досліджень, спрямованих на практичне її застосування, але й розробки її інструментарію, ...
 • Горбатенко, В. (2005)
  Поняття „постмодерн” (або „постмодернізм”), що позначає сучасний цивілізаційний злам, „не стільки виявляється новою історичною епохою, скільки часом інтенсивного прояву суспільних та природних проблем нової якості” [1]. ...
 • Картунов, О. (2005)
  В сучасному західному правознавстві народилися, а точніше – відродилися і дедалі зміцнюються дві надзвичайно важливі і взаємопов’язані тенденції: посилення критики на адресу концепції індивідуальних прав людини та загострення ...
 • Кухар, В. (2005)
  Рецензія на монографію: Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. – К.: Інстиут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ...
 • Рябінін, Є. (2005)
  У статті розглядаються можливості транскордонного співробітництва регіонів України і Російської Федерації. Аналізуються фактори, що гальмують цей перспективний процес, висловлюються міркування щодо їх подолання.
 • Ніколаєв, Є.; Волощенко, В. (2005)
  Розвиток сучасної світової економіки визначається такими трьома глобальними тенденціями, як регіоналізація, лібералізація та інтеграція. У попередньому матеріалі („Об’єднуючий регіоналізм”, Політичний менеджмент №4 (7), ...
 • Тихомирова, Є. (2005)
  У статті розглядаєються структура та функції міжнародного лобізму як складової міжнародного PR. Автор аналізує об’єктивну необхідність та можливість існування цього явища. Робиться висновок, що міжнародний лобізм, застосовуючи ...
 • Сакович, В. (2005)
  В сучасних дослідженнях проблем антиглобалізму часто спостерігаємо спрощене про нього уявлення, що зводиться переважно до історичних аналогій. Це властиво, зокрема, й російській публіцистиці, яка часто схильна трактувати ...
 • Стоєцький, С. (2005)
  Стаття присвячена розглядові ідейно-концептуальних засад політики Республіки Польща щодо України в посткомуністичний період. Наукова новизна розвідки полягає у спробі вперше у вітчизняній політичній науці дослідити процес ...
 • Вашкевич, В. (2005)
  Трансформація історичної освіти є однією з провідних складових модернізації української освітянської справи у відповідності з потребами практики, розвитку сучасної науки, підвищення політичної культури громадян. І цим ...
 • Маруховський, О. (2005)
  У статті аналізуються соціально-політичні аспекти теорії інформаційного суспільства, викладені в праці японського футуролога Йонези Масуди „Комп’ютопія”.
 • Поліщук, І. (2005)
  Розглядається змістова суть, правовий статус і сучасні тенденції розвитку інституту політичних партій як суб’єктів виборчого процесу. Окреслено прогноз розвитку партійної системи України в контексті реформування її виборчої ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис