Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2004, № 3 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2004, № 3 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (2004)
  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Київський інститут східної лінгвістики і права за участю редакцій журналів „Політичний менеджмент” і „Віче” провели методологічний семінар „Громадянське ...
 • Бідзюра, І. (2004)
  Проблема впровадження ринкової моделі господарювання, в якій роль інституту держави була б не тільки чітко визначена, але й конструктивно реалізована, є об’єктом уваги як українських, так і закордонних фахівців. Серед праць ...
 • Латигіна, Н. (2004)
  Протягом усієї історії людства найблагородніші його представники прагнули створити теорію ідеального суспільства, в якому панували б соціальна справедливість, мир, щастя, а люди стали б вільними й рівноправними. Головним ...
 • Загородній, Ю. (2004)
  Пропонується новий підхід до вивчення теорії та історії громадянського суспільства. Створюється, з опорою на праці відомих дослідників цього феномена, нова аналітична конструкція – нормативне досягнення, на базі якого ...
 • Шайгородський, Ю. (2004)
  Український інститут соціальних досліджень і Український центр політичного менеджменту провели соціологічне опитування населення України щодо соціально-політичної орієнтації громадян та електоральних настроїв і рівня ...
 • Кармазіна, М. (2004)
  На початку 1990-х років у політичній системі України постав новий владний інститут – інститут президентства. Конституційні засади, механізм, ефективність його функціонування – ось тільки деякі з питань, що привертають увагу ...
 • Барабаш, В. (2004)
  В останні роки український молодіжний рух пройшов складний шлях у своєму розвитку, перетворюючись на дієву складову структур самоорганізації українського суспільства. Він все активніше заявляє про себе в алгоритмі суспільного ...
 • Бабієва, А. (2004)
  У статті запропоновано розгляд тероризму як форми політичного насилля. Аналізується структура цього явища, основні його складові, причини виникнення та основні тенденції можливого розвитку.
 • Автор відсутній (2004)
 • Ганжуров, Ю. (2004)
  Демократизація суспільно-політичного життя в Україні актуалізує проблему відкритості комунікативного простору держави, що є предметом наукових досліджень політологів, об’єктом пильної уваги громадських організацій як в ...
 • Фісанов, В. (2004)
  На межі 1980 – 1990 років країни Центральної Європи відмовилися від „побудови комунізму” і задекларували перехід до ринково-ліберальної моделі розвитку. Згодом на цей шлях стали й держави, що виникли після розпаду Радянського ...
 • Пащенко, В. (2004)
  Вивчення проблем, породжених розвитком громадянського суспільства в Україні, науковці різних галузей знання вважають актуальними і присвячують їм значну кількість розвідок. Однак, як не прикро, мало уваги звертається на ...
 • Шинкарук, А. (2004)
  Для визначення політичних процесів важливими є самоорганізаційні характеристики інформації. Втім, події, що відбуваються в сучасній інформаційній сфері, досить неоднозначні і можуть стимулювати не тільки перехід на вищий ...
 • Пищуліна, О. (2004)
  Перші кроки на шляху реформування економічної системи в країнах пострадянського простору були зроблені, незважаючи на обмежені знання про функції відповідних державних інститутів та їхню роль у розвитку демократичного ...
 • Мосов, С.; Рублюк, О. (2004)
  Управління як суспільне явище, відпрацьоване і пристосоване людьми для розв’язання життєвих проблем, являє „собою цілеполагаючий (свідомий, навмисний, продуманий!), організуючий і регулюючий вплив людей на власну, суспільну, ...
 • Алексеєнко, І. (2004)
  Сучасна історико-культурна, суспільно-політична та соціально-економічна думка при вивченні глобальних проблем повернулась до використання цивілізаційного підходу. До слова, цей підхід має майже трьохсотрічну наукову традицію, ...
 • Полянська, В. (2004)
  Систематизатор йоги Патанджалі виділив у людині іпостасі мінерало-людини, рослини-людини, тварини-людини та людини-людини, що відповідають стадіям її еволюції. Практично це еволюція вдосконалення людини у процесі переходу ...
 • Пахарєв, А. (2004)
  Рецензія на підручник: Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації / За ред. проф. Ф. М. Кирилюка. - К.: Здоров’я, 2004. - 775 с.
 • Зоткін, А. (2004)
  Автор аналізує регіональні особливості ставлення населення України до інститутів влади та владної еліти. Порівнюються особливості української і польської громадської думки стосовно інститутів влади. В основу статті покладено ...
 • Кремешна, Т. (2004)
  Статтю присвячено дослідженню гендерного руху (нового для України соціального явища) як політичного феномена. В основу гендерної ідеології закладено вимогу рівних прав та можливостей чоловіків і жінок в усіх сферах ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис