Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2004, № 2 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2004, № 2 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (2004)
  Рецензія на монографію: Крисаченко В. С., Степико М. Т., Власюк О. С. та ін. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.
 • Дріс, К. (2004)
  Головною тенденцією останніх десятиліть стали процеси глобалізації, які по-різному впливають на країни, так би мовити, „старого центру” та „периферії”. У „центрі” зосередились країни, в яких демократія має давні традиції, ...
 • Дмитрук, Д. (2004)
  Формування збалансованої політики та проблеми її імплементації вимагають всебічного вивчення трансформаційних процесів у суспільстві, розгляду їх іманентних закономірностей і особливостей з одночасним зверненням до рушійних ...
 • Середа, О. (2004)
  Опитування є найпоширенішим методом збирання соціологічної інформації. Проте донедавна надто мало уваги зверталося на аналіз помилок, що виникають під час опитувань (за винятком помилок вибірки). Хоча помилки вимірювання, ...
 • Перевезій, В. (2004)
  Статтю виконано в рамках науково-дослідної роботи, яку проводить Центр дослідження проблем Церкви і етноконфесійних відносин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Вона є продовженням розробки ...
 • Барматова, С. (2004)
  Увага до засобів масової інформації кожного, хто так чи інакше причетний до політики, цілком зрозуміла. Адже ЗМІ можуть бути і могутнім союзником, і грізним супротивником актора політичної сцени. ЗМІ – неодмінний простір ...
 • Ганжуров, Ю. (2004)
  Процес конституційної реформи в Україні актуалізує проблему вивчення поняття політичної комунікації як сукупності процесів інформаційного обміну, передачі політичної інформації, що спрямовують та структурують діяльність ...
 • Петракова, Є. (2004)
  Формування іміджу політичного лідера і політичної партії в українській практичній політології має певні особливості. Вони пояснюються не тільки характером соціально-політичних трансформацій останніх років, але й історичними ...
 • Дмитренко, О. (2004)
  Одним з основних принципів демократичної організції суспільного життя є існування незалежної громадської думки. Після багатьох років нехтування думкою громадськості, в Україні, нарешті, почали рахуватися з нею. Більше того, ...
 • Лага, В. (2004)
  Роль політичної ідеології в діяльності політичних партій обумовлює необхідність дослідження не лише впливу ідеологічних програм на характер функціонування тих чи інших партутворень, цілі й методи їх політичної боротьби, ...
 • Картунов, О. (2004)
  У 80 – 90-х роках ХХ століття західні правознавці розділилися на дві основні наукові школи: 1) опоненти та 2) прихильники групових (колективних) прав етнонаціональних меншин. Між ними й досі точаться гострі дискусії. ...
 • Багмет, М.; Ляпіна, Л. (2004)
  Посилення міжкультурної взаємодії етносів – прикметна ознака сучасної доби. Проте не слід забувати, що ця тенденція за різних соціальних умов може проявлятися по-різному: стати джерелом загострення етнокультурних суперечностей ...
 • Круглашов, А. (2004)
  Стосунки провідних національних спільнот України не випадково привертають увагу вітчизняних і зарубіжних науковців, політиків та громадськості. Стабільність етнополітичної ситуації, продумані заходи з гармонізації міжетнічних ...
 • Кіндратець, О. (2004)
  Проблему сильної і слабкої держави у нас почали вивчати в роки перебудови. Тоді дехто схильний був вважати демократичну державу апріорі слабкою: вона, мовляв, за природою своєю не зможе модернізувати суспільство. Та й тепер ...
 • Петров, О. (2004)
  Реформування політичної системи в Україні висуває проблему непересічного значення, а саме – організацію ефективного політичного менеджменту в регіонах. Якщо, з одного боку, взяти до уваги нинішню, скажу так, млявість системи ...
 • Шайгородський, Ю. (2004)
  Суттєвим надбанням української наукової думки став збірник „Філософія політики”, створений провідними фахівцями – політологами і філософами з ініціативи і під керівництвом кандидата філософських наук, доцента А. В. ...
 • Наумкіна, С. (2004)
  Метою статті є розкриття та аналіз наукових концепцій провідних зарубіжних дослідників демократії, еволюція їх поглядів у контексті міжнародної політичної ситуації кінця ХХ – початку ХХI століття. Проаналізовано структуру, ...
 • Почепцов, Г. (2004)
  Стратегічне бачення є особливим мистецтвом. З одного боку, це дозволяє включати в процеси стратегування обмежене коло експертів, оскільки стратегія характеризується як міждисциплінарністью, так і системним характером, що ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис