Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2004 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2004 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Картунов, О.; Маруховська, О. (2004)
  Методичний комплекс містить тематичний план та програму навчальної дисципліни „Політичний маркетинг і менеджмент”, перелік рекомендованої літератури до кожної теми курсу, плани лекцій та семінарських занять. Подаються ...
 • Почепцов, Г. (2004)
  Віртуальні об’єкти можуть як руйнувати реальність, так і створювати її, намагаючись утримувати за допомогою ключових конструкцій нову реальність. Для прикладу можна згадати колишній СРСР з роллю мистецтва в ньому, у першу ...
 • Бабкіна, О. (2004)
  Рецензія на книгу: Долженков О. О. Україна – Білорусь: досвід політичної трансформації: Монографія. — Одеса: Астропринт, 2003. — 264с.
 • Татаренко, Т. (2004)
  Проблема етнічних меж за своєю природою є міждисциплінарною і перебуває в центрі уваги етнографів, істориків, філософів, психологів, соціологів та політологів. Ця обставина обумовлює використання різних концептуальних ...
 • Вегеш, М.; Токар, М. (2004)
  Рецензія на книгу: Політична історія України. ХХ століття. – В 6 т. – Київ: Видавництво „Генеза”, 2003 – 2004.
 • Рибачук, М.; Ковальчук, В. (2004)
  Рецензія на книгу: Паньков Анатолій, Барладяну-Бирладник Василь. Релігія і боги Давньої Русі – України. Одеська національна юридична академія. – О., 2003. – 176 с. + 24 арк. іл.
 • Кармазіна, М. (2004)
  З унезалежненням України почався складний і суперечливий процес творення інститутів національної державності. Серед нових владних структур одним з перших, 1991 року, постав інститут президентства. Відтоді статус, правове ...
 • Волинський, А. (2004)
  Однією з базових складових визначення поняття політичного процесу, на якій акцентують увагу практично всі без винятку теоретики, що фахово досліджують політичні інститути й політичні процеси, є поняття політичного інтересу.
 • Хорошилов, О. (2004)
  Починаючи з моменту здобуття Україною незалежності, в колах вітчизняних інтелектуалів точаться дискусії навколо проблеми доцільності формування в країні політичної нації. Від середини 1990-х років це питання стало серцевиною ...
 • Майборода, О. (2004)
  Розпад комуністичної системи у Центрально-Східній Європі та Євразії висунув як першочергове завдання для народів цих регіонів створення відкритих суспільств, заснованих на пріоритеті індивідуалізму. Успіх чи невдача цієї ...
 • Ганжуров, Ю. (2004)
  Політичні події останнього часу в українському парламенті продукуються законодавчими ініціативами стосовно конституційного оформлення розподілу повноважень між інститутами державної влади з метою створення парламентсько- ...
 • Романова, О. (2004)
  Проблема регулювання законодавчих та практичних основ партнерства влади, суспільства і релігійних організацій віддавна породжує дискусії як у суспільстві, так і в наукових колах. Часто причиною цього в нашій країні, зокрема, ...
 • Анікін, В. (2004)
  В сучасній Молдові одним з пріоритетних напрямків державної політики є консолідація полікультурного і багатомовного населення країни, формування інститутів громадянського суспільства. І все ж проблема гармонізації міжетнічних ...
 • Нахчеванли, А. (2004)
  Минуле десятиліття стало для Азербайджану справді історичним. Країна не тільки позбулася комуністичного тоталітаризму, але й вирвалася з лабет радянської імперії. Цей процес не був легким і безболісним, та як би там не ...
 • Сіленко, А. (2004)
  Однією з істотних умов формування громадянського суспільства, його політичного й інституційного структурування є інформаційне забезпечення цього процесу. Технологічні досягнення створили принципово нову ситуацію в політичному ...
 • Шаян, О. (2004)
  Системне реформування суспільного життя України, становлення демократичних інститутів держави вимагають розробки та реалізації великого обсягу ефективних політичних рішень. Глибокі трансформаційні процеси актуалізували ...
 • Ткаченко, І. (2004)
  Динамічний розвиток процесів глобалізації, а також зміни в системі міжнародних відносин, які відбуваються останнім часом, позначаються на економічній і політичній активності провідних акторів світової сцени. Вони, зокрема, ...
 • Шаблінський, І. (2004)
  Запропонувавши нове розуміння сили як дії в контексті соціально-політичних процесів, ми підходимо до іншої проблеми. А саме: парадигма сили, що виникає в сучасних соціально- історичних умовах, вимагає нового розуміння ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис