Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Композиційно-номітативні логіки часткових та неоднозначних предикатів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шкільняк, С.С.
dc.date.accessioned 2015-07-15T19:56:09Z
dc.date.available 2015-07-15T19:56:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Композиційно-номітативні логіки часткових та неоднозначних предикатів / С.С. Шкільняк // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 93-102. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn ХХХХ-0003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84814
dc.description.abstract Досліджено чисті першопорядкові логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних предикатів. Розглянуто низку розширень цих логік за допомогою узагальнених реномінацій та спеціальних предикатів-індикаторів наявності значення для змінних. Описано мови та семантичні моделі таких логік, досліджено їх семантичні властивості, для різних класів цих логік запропоновано числення секвенційного типу. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы чистые первопорядковые логики частичных однозначных, тотальных неоднозначных и частичных неоднозначных предикатов. Рассмотрен ряд расширений этих логик с помощью обобщенных реноминаций и специальных предикатов-индикаторов наличия значения для переменных. Описаны языки и семантические модели таких логик, для разных классов этих логик предложены исчисления секвенциального типа. uk_UA
dc.description.abstract We study pure fisrt-order logics of partial single-valued, total multi-valued and partial multi-valued predicates. Various extensions of the introduced logics with generalized renominations and special variable definedness predicates are considered. For such logics, we define languages and semantic models, investigate their semantic properties and specify sequent calculi. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Компьютерная математика
dc.subject Экспертные системы, методы индуктивного вывода uk_UA
dc.title Композиційно-номітативні логіки часткових та неоднозначних предикатів uk_UA
dc.title.alternative Композиционно-номинативные логики частичных и неоднозначных предикатов uk_UA
dc.title.alternative Composition-nominative logics of partial and multi-valued predicates uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.42:510.69


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис