Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Метамодель для візуального моделювання багатовимірних предметних областей та її практичні застосування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Межуєв, В.І.
dc.contributor.author Литвин, О.М.
dc.date.accessioned 2015-06-10T17:40:26Z
dc.date.available 2015-06-10T17:40:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Метамодель для візуального моделювання багатовимірних предметних областей та її практичні застосування / В.І. Межуєв, О.М. Литвин // Управляющие системы и машины. — 2010. — № 4. — С. 31-43. — Бібліогр.: 17 назв. — укр., рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-5395
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/82842
dc.description.abstract Запропоновано оригінальний метод візуального моделювання властивостей багатовимірних предметних областей, в основу якого покладено поєднання геометричної інформації про просторову структуру об’єктів предметної області та специфічна для неї інформація, задана на вказаних геометричних множинах. Такі геометричні множини формуються на основі базових об’єктів, що утворюють метамодель G для породження моделей предметних областей. uk_UA
dc.description.abstract An original approach to the visual modeling of the properties of multidimensional subject domains is suggested. The integration of the geometrical information about the spatial structure of objects and the specific to a subject domain information, set on the geometrical sets, is the basis of the original method. Such geometrical sets are formed on the basis of objects which form the metamodel G for producing the model of subject domains. uk_UA
dc.description.abstract Предложен оригинальный метод визуального моделирования свойств многомерных предметных областей, в основу которого положено объединение геометрической информации о пространственной структуре объектов предметной области и специфическая для нее информация, заданная на геометрических множествах. Такие геометрические множества формируются на основе базовых объектов, образующих метамодель G для порождения моделей предметных областей. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.language.iso ru
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управляющие системы и машины
dc.subject Новые методы в информатике uk_UA
dc.title Метамодель для візуального моделювання багатовимірних предметних областей та її практичні застосування uk_UA
dc.title.alternative Metamodel for the Visual Modeling of Multidimensional Subject Domains and its Practical Applications uk_UA
dc.title.alternative Метамодель для визуального моделирования многомерных предметных областей и ее практические применения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис