Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Економічні інновації, 2015 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Економічні інновації, 2015 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Badalov, Rovshan (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглянуто поняття «державних закупівель», проаналізовано порядок розробки політики державних закупівель, а також механізм їх здійснення та на прикладі економіки Азербайджану. Розроблено пропозиції щодо підвищення ...
 • Бондаренко, С.А. (Економічні інновації, 2015)
  Визначено сутність управління екологізацією інноваційного розвитку на національному та регіональному рівні, згідно положень національної парадигми сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні. Висвітлено ...
 • Боярчук, А.І.; Гудзь, М.В. (Економічні інновації, 2015)
  Наданні концепції глобалізації у сучасній соціально-економічній теорії. Наведені позитивні і негативні наслідки впливу глобалізації на розвиток української економіки.
 • Боярчук, А.І.; Гудзь, М.В. (Економічні інновації, 2015)
  Наданні концепції глобалізації у сучасній соціально-економічній теорії. Наведені позитивні і негативні наслідки впливу глобалізації на розвиток української економіки.
 • Бурова, О.Б. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуто сутність поняття «диверсифікація», визначено її види та особливості. Наведено переваги розвитку диверсифікації економічної діяльності сільських громад як в регіонах Україні, так і в розвинутих країнах світу.
 • Бутенко, І.А.; Курносова, А.В. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуто методичні підходи до оцінки ефективності системи управління персоналом та можливість їх застосування кадровими службами вітчизняних підприємств. Виділено показники діяльності служби управління персоналом ...
 • Бутенко, А.І..; Шлафман, Н.Л. (Економічні інновації, 2015)
  У статті проаналізовано і виявлено диспропорції у розвитку підприємницького сектора України та виявлено чинники, що сприяють підвищенню диспропорційності розвитку підприємницького сектора в Україні (правові, політичні, ...
 • Гавриш, О.О.; Савченко-Марущак, М.С. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуто проблему технологічної модернізації економіки України в контексті підвищення її конкурентоспроможності та ефективності, а також основні напрями державної політики, що мають здійснюватися з метою вирішення цієї проблеми.
 • Горячук, В.Ф.; Жиленко-Паламарчук, І.О. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглянуті питання історичних витоків та етапів формування інституціоналізму. Здійснено порівняльний аналіз неокласичного та інституціонального напрямів економічної теорії.
 • Ґудзь, П.В. (Економічні інновації, 2015)
  Дано на основі аналізу літературних джерел авторське трактування суті і змісту ребрендингу як інструменту маркетингового управління містом. Проведено дослідження практики ребрендингу зарубіжних міст, запропоновано підходи ...
 • Жилін, М. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглядаються проблеми функціонування і розвитку портової системи України. Обосновани шляхи підвищення ефективності їх діяльності. Морські порти, розвиток портових потужностей організаційні аспекти.
 • Журавльова, Т.О.; Назаркіна, Л.І. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглянуто проблеми управління кредитним ризиком. Банківський кредит є головним джерелом забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств. У процесі кредитування, банки піддаються ...
 • Залюбінська, Л.М.; Литвиненко, К.О. (Економічні інновації, 2015)
  В роботі проаналізовано місце ринку комерційної нерухомості в народному господарстві, розглянуто взаємозв’язок цього ринку з іншими суб’єктами економічної системи та визначено їх взаємовплив. Це дозволило побудувати модель ...
 • Зінченко, Ю.В. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуто теоретичні основи аналізу екологічного ризику як базису раціонального природокористування. Показано, що з економічної точки зору екологічний ризик є багатофакторною функцією ймовірностей та збитків у різних видах ...
 • Іванченков, В.С.; Чехович, З.В. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуті перспективи розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості та механізм стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в сфері консервного виробництва в Українському Причорномор’ї. Запропоновано ...
 • Ільченко, С.В. (Економічні інновації, 2015)
  Стаття спрямована на визначення основних сучасних тенденцій на світових ринках транспортних послуг та відокремлені першочергові та необхідні напрямки впровадження цих підходів у щоденну практику функціонування та розвитку ...
 • Кісеоларь, М.Г. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розкрито теоретичні і практичні аспекти формування біопаливного сектору, який відповідає принципам екологічності, сталості, відновлювальності. Окреслено перепони, засади й потенційні можливості розвитку біопалива ...
 • Kovalenko, S.I. (Економічні інновації, 2015)
  Досліджено механізм трансплантації інститутів мережевої економіки як необхідний чинник зростання конкурентоспроможності єврорегіонів в умовах євроінтеграції України. На основі інституційного підходу обґрунтовано, що ...
 • Корецький, М.Х.; Spyrliades, E.S.; Корецька, С.О. (Економічні інновації, 2015)
  Останнім часом все більше абітурієнтів з України хочуть навчатися саме в Європі. У статті розглянуто альтернативні шляхи здобуття вищої освіти українськими абітурієнтами. Диплом отриманий в європейському університеті ...
 • Купінець, Л.Є.; Обнявко, Т.С. (Економічні інновації, 2015)
  Визначено джерела екологічного забруднення військово-промислового комплексу (ВПК) країн Північного Причорномор’я. Проведені дослідження спроможності ВПК України до впровадження екологоорієнтованих проектів та екологічних ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис