Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Народознавчі зошити, 2014, № 4 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Народознавчі зошити, 2014, № 4 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Павлюк, С. (Народознавчі зошити, 2014)
  У статті представлено творчий портрет українського вченого Василя Сокола. Розкрито умови формування його світогляду, наукової позиції. Ознайомлено з великим доробком фольклориста, наукового наставника, керівника відділу ...
 • Давидюк, В. (Народознавчі зошити, 2014)
  Аналізується процес трансформації новітнього явища вокально-хореографічної творчості — «походи», яке простежується в українській культурі від початку ХХ ст. За одними припущеннями воно належить до весняного календарного ...
 • Сокіл, Г. (Народознавчі зошити, 2014)
  Проаналізовано фольклорний образ Джурила (Чурила), розкрито генезу, семантику та функції героя. На конкретних текстах різних жанрів — обрядових пісень, билин і народних балад простежено паралелі з іншими персонажами усної ...
 • Смоляк, О. (Народознавчі зошити, 2014)
  Розглядається музично-стильова характеристика ладканкових пісень с. Липа Дубенського району Рівненської області (етнографічний район Південної Волині). Звертається увага на типологію ритмомелодичних зіставлень та способи ...
 • Бриняк, О. (Народознавчі зошити, 2014)
  Визначено пріоритетні функції хрестинних пісень. Виділено художньо-поетичний інструментарій їх втілення. Здійснено структурно-типологічний аналіз ключових мотивів жанру. Встановлено й обґрунтовано функціональну своєрідність ...
 • Коваль, Г.; Сокіл, Г. (Народознавчі зошити, 2014)
  Ювілейна стаття присвячена відомому українському фольклористові Василеві Соколу. Розкривається його життєвий і творчий шлях. Акцентується на збирацькій та дослідницькій діяльності, едиційній практиці. Розглядається орга ...
 • Ярмоленко, Н. (Народознавчі зошити, 2014)
  Здійснюється порівняльне зіставлення індуської легенди І.С. Нечуя-Левицького «Скривджені й нескривджені» та його етнографічно-фольклористичної розвідки «Світогляд українського народу. Ескіз української міфології», ...
 • Сокіл, В. (Народознавчі зошити, 2014)
  Йдеться про священичу династію Реваковичів, яка здійснювала свою душпастирську діяльність у Волосянці впродовж ста років (1850—1950). З іменем о. Івана пов’язується також заснування школи у селі, «Просвіти». Він контактував з ...
 • Коваль, Г. (Народознавчі зошити, 2014)
  Розглядається епітет — засіб увиразнення фольклорного тексту. Взято до уваги лише художні означення з властивостями кольору. Представлена домінуюча палітра барв у величальних піснях, яка допомагає моделювати ідеальний ...
 • Хай, М. (Народознавчі зошити, 2014)
  Увага зосереджена на музично-інструментальній традиції скільської Волосянки як своєрідному музично-стильовому резерваті. З’ясований внесок Г. Дем’яна у вивчення народної інструментальної музики Сколівщини. Подається порівняльна ...
 • Чікало, О. (Народознавчі зошити, 2014)
  Розглядається проблема генезису пісень-хронік. Аналізуються колективний та індивідуальний чинники, що зумовили виникнення та побутування зазначеного ліро-епічного пласту. Акцентується на ролі окремої особистості у ...
 • Дмитренко, М. (Народознавчі зошити, 2014)
  Висвітлено актуальну методологічну проблему — розуміння суті та специфіки категорії жанру фольклорного. Здійснено огляд дефініцій термінопоняття «жанр фольклорний», прокоментовано різні підходи учених до вивчення жанру ...
 • Мушкетик, Л. (Народознавчі зошити, 2014)
  Історичний фольклор про відомого угорського правителя часів середньовіччя — короля Матяша Корвіна в західно-українському фольклорі репрезентований казками, легендами та переказами. У різні періоди ці твори доволі активно ...
 • Качмар, М. (Народознавчі зошити, 2014)
  Статтю присвячено розглядові принципу перетворення в українських народних баладах. Звернено увагу на витоки метаморфози у баладних текстах, її давнє походження й зв’язок з міфологічним світоглядом. Розкрито функціональне ...
 • Нахлік, Є. (Народознавчі зошити, 2014)
  Простежуються українські фольклорні джерела мандрівного сюжету у водевілі І. Котляревського «Москальчарівник» (1819) — про зрадливу жінку, її коханця, обдуреного чоловіка та захожого, який часто видає себе за чарівника. ...
 • Кравцова, Г. (Народознавчі зошити, 2014)
  Cтаття присвячена вивченню специфіки поетикальної основи повстанських пісень тюремної тематики, виявленню її традиційної платформи та новаційних компонентів. Досліджено проблему своєрідності відображення та поєднання у ...
 • Ковальчук, О. (Народознавчі зошити, 2014)
  Предметом розгляду у статті став повтор як один із засобів стилістики коломийок. Окреслено його види і функції у творенні образної системи коротких пісень. Проаналізовано способи зображення суб’єктивних та об’єктивних ...
 • Демедюк, М. (Народознавчі зошити, 2014)
  Окреслена національна специфіка міфологічних персонажів українських народних казок. Доведено, що своєрідною рисою казок українців є взаємозамінність героїв- злотворців. З’ясовано, що образи Змія, Кощія, Яги, Оха, чорта, ...
 • Сокіл, В.; Сокіл, Г. (Народознавчі зошити, 2014)
  Представляємо бойківське весілля у нашому запису, здійсненому 35 років тому в Довгому Дрогобицького району Львівської області (село підлягало знесенню, на його місці планували будівництво Стрийського водосховища). ...
 • Сокіл-Клепар, Н. (Народознавчі зошити, 2014)
  В українському ономастиконі виділяють групу сакральних мікротопонімів, що виражають релігійні, культурно-світоглядні основи народу. Проаналізовані географічні найменування християнського походження. Досліджувані оніми ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис