Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Vzpostavljanje kitajske moderne književnosti z umestitvijo v družbeno-politični kontekst kitajske na prelomu 19. in 20. stoletja.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Toplišek, N.
dc.date.accessioned 2014-12-08T14:33:37Z
dc.date.available 2014-12-08T14:33:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Vzpostavljanje kitajske moderne književnosti z umestitvijo v družbeno-politični kontekst kitajske na prelomu 19. in 20. stoletja. / N. Toplišek // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 2. — С. 361-367. — Бібліогр.: 4 назв. — слов. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/71647
dc.description.abstract Članek na kratko predstavi zunanje družbeno-politične okoliščine, ki so vsekakor ključno vplivale na pojav in koncepte kitajske moderne, ter nekaj vidikov kitajske moderne v prvih desetletjih 20. stoletja. Modernost, ki se je začela s kitajskim obdobjem jindai, je bila širši ideološki koncept, na podlagi katerega naj bi nastala nova moderna kitajska država. Nastajala je s prevzemanjem “zahodnih” konceptov modernosti, vendar pa je bila na Kitajskem podvržena lastnemu procesu proizvajanja in dodajanja pomena. Kitajska literarna tendenca modernega obdobja nikakor ni zgolj presajala konceptov evropske modernosti v svoja tla. Pri tem je sadike križala z lastnimi epistemološkimi koncepti. Na kitajsko modernost je potrebno gledati kot na sadiko, ki je, presajena v tujo zemljo, obrodila povsem drugačne in nove sadove. uk_UA
dc.description.abstract У статті дається короткий огляд зовнішніх соціально-політичних обставин, які, безумовно, є одним із ключових впливів на виникнення та концепції китайської модерністської літератури та деякі її аспекти в перші десятиліття ХХ століття. Сучасність, яка почалася з китайським періодом “jindai”, була широкою ідеологічною концепцією, на основі якої виникла нова сучасна китайська країна. Сучасність була створена, взявши “західну” концепцію, але в Китаї вона була здійснена власним процесом виробництва. В основі китайської літературної тенденції сучасного періоду поняття європейської сучасності займає не просте місце. Китайську сучасність слід розглядати як паростки, пересаджені в інший ґрунт, які призвели до нових і неочікуваних результатів. uk_UA
dc.description.abstract The article gives a brief outline of the external socio-political circumstances which certainly represented a key influence on the occurrence and concepts of the Chinese modernist literature and some aspects of the Chinese modernist literature in the first decades of the 20-th century. Modernity, which began with the Chinese period jindai, was a broader ideological concept on the basis of which a new modern Chinese country came into existence. The modernity was created by taking over “the western” concepts of modernity but in China it was subject to its own process of producing and adding the meaning. The Chinese literary tendency of the modern period did not merely place the concepts of the European modernity into its ground. With this process it cross-bred seedlings with its own epistemological concepts. The Chinese modernity is to be seen as a seedling which, transplanted into a foreign ground, resulted in completely different and new results. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство
dc.subject Питання теорії літератури, компаративістика uk_UA
dc.title Vzpostavljanje kitajske moderne književnosti z umestitvijo v družbeno-politični kontekst kitajske na prelomu 19. in 20. stoletja. uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 821.581.02


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис