Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

“Gente Ruthenus, natione Polonus”. “Руський” мотив у “волинській повісті” Томаша Августа Олізаровського “Хрест на Передилі” (“Топір-гора”)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Варфоломеєва, Н.
dc.date.accessioned 2014-12-03T18:11:15Z
dc.date.available 2014-12-03T18:11:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation “Gente Ruthenus, natione Polonus”. “Руський” мотив у “волинській повісті” Томаша Августа Олізаровського “Хрест на Передилі” (“Топір-гора”) / Н. Варфоломеєва // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 1. — С. 307-315. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/71369
dc.description.abstract У статті відображені проблеми літературного дослідження “руського” (ruthenus) мотиву в “волинській повісті” Томаша Августа Олізаровського “Хрест на Передилі” (“Krzyż w Peredylu”). Аналізується контекст уживання поетом назв “волинський”, “український”, “руcький” (ruthenus) та їх значення для ідентифікації авторського світобачення та територіальної приналежності. uk_UA
dc.description.abstract В статье отображаются проблемы литературного исследования “русcкого” (ruthenus) мотива в “волынской повести” Томаша Августа Олизаровского “Крест на Передыле” (“Krzyż w Peredylu”). Анализируется контекст употребления поэтом названий “волынский”, “украинский”, “руcский” (ruthenus) и их значение для идентификации авторской мировоззренческой и территориальной принадлежности. uk_UA
dc.description.abstract The article reflects problems of literature research of ruthenian motive in the “Volyn tale” by Tomash August Olizarovski “A Cross on Peredyl” (“Krzyż w Peredylu”). The article analyzes the context of the poet’s usage of the notions “Volyn”, “Ukrainian” and “ruthenian” and their meaning in terms of identification of the author’s world outlook and territorial belonging. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство
dc.subject Питання теорії та історії літератури, компаративістика uk_UA
dc.title “Gente Ruthenus, natione Polonus”. “Руський” мотив у “волинській повісті” Томаша Августа Олізаровського “Хрест на Передилі” (“Топір-гора”) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 821.162.1–3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис