Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Західний науковий центр за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Західний науковий центр за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Гумницький, Я.; Малик, Ю.; Мальований, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Проаналізовано вплив фосфогіпсу — твердого відходу виробництва фосфорної кислоти — на довкілля та існуючі методи його перероблення та використання. Описано метод фізикохемічного перероблення з утворенням сульфату амонію ...
 • Козловський, М.; Царик, Й. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Вказано на потребу комплексних досліджень басейнових екосистем як моделей для розроблення способів природоощадливого землекористування. Охарактеризовані мета і завдання спільного Українсько-Німецького проекту під егідою ...
 • Служинська, З.; Калинюк, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Генофонд популяції людини зазнавав не лише впливів суто біотичних та абіотичних факторів, економічного та соціального довкілля, а й політичних чинників, які зумовлюють демографічні коливання. Війни, колективізація, голодомори, ...
 • Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Зміни форм стійкости структурних детритних компонентів, як і підстилки загалом, відбуваються в альтернативних напрямах посилення потенційних або актуальних властивостей. На підставі співвідношень вмісту консервативних та ...
 • Царик, Й. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто роль консортивних досліджень під час розроблення методів збереження біологічного розмаїття на індивідуальному, популяційному та екосистемному рівнях.
 • Данилик, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Наведені результати критико-таксономічного, хорологічного та природоохоронного дослідження видів рослин родини Cyperaceae Juss. флори Львівської области. Конспект системи родини Cyperaceae флори Львівщини відображає її ...
 • Татаринов, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто сучасний стан і збереження на Львівщині підцарств найпростіших, типу губок, кишковопорожнинних, круглих та кільчастих червів, м’якунів, членистоногих і підтипу хребетних тварин. Вказано їхнє поширення в окремих ...
 • Руденко, Ґ.; Бонбаренко, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Висвітлені екологічні проблеми використання соляних і сірчаних родовищ. Наведені приклади неґативного впливу гірничовидобувної діяльности на стан земної поверхні, зміну ландшафтних умов і біологічного розмаїття територій.
 • Білонога, В.; Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Наведені результати досліджень заростання техногенних ландшафтів сірчаних родовищ. Основні варіанти розвитку сукцесій належать до первинних сингенетичних з поступовим набуванням ендоекогенетичних ознак. Зміни охоплюють ...
 • Цайтлер, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Неґативний вплив розроблення і експлуатації Бориславського нафтового родовища протягом останніх двохсот років позначився на всіх навколишніх екологічних системах і їх складових — атмосферному повітрі, ґрунтах, водних ...
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто поняття про біологічне розмаїття та особливості флори судинних рослин території Львівської области. Флора її складається з 1805 видів аборигенних та адвентивних судинних рослин, серед яких багато рідкісних, ...
 • Сорока, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Зроблено спробу комплексного аналізу флори вищих рослин Українського Розточчя. На основі матеріалів, одержаних у наслідку 15-річних досліджень, укладено систематичні списки мохоподібних та судинних рослин реґіону, проведено ...
 • Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Наведені результати досліджень флороценотичних. На цій території виділені альпійський лучний, сланиковий, субальпійський лучний, темно-хвойний, широколистяний, боровий, петрофітний, долинорічковий, болотний і гігрофітний ...
 • Царик, Й.; Кияк, В.; Кобів, Ю.; Дмитрах, Р.; Данилик, І.; Сичак, Н.; Білонога, В.; Нестерук, Ю.; Кобів, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Досліджені внутрішньо- та міжпопуляційна мінливість 20-ти рідкісних, реліктових та ендемічних видів рослин Карпат. Виділені ознаки індивідуального та популяційного рівнів, які є найрепрезентативнішими та індикаторними для ...
 • Третяк, П.; Криницький, Г.; Дейнека, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Протягом останнього тисячоліття докорінних змін зазнали лісові ландшафти реґіону, скоротилась загальна лісистість: у горах до 40—60, а на рівнині — до 12—40 %. Особливо потерпіли у другій половині ХХ століття дубові ...
 • Скробала, В.; Данилик, Р. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Проаналізовано методи математичного оброблення та інтерпретації геоботанічної інформації у процесі великомасштабного реконструктивного картографічного моделювання рослинного покриву в умовах урбанізованих територій. ...
 • Снітинський, В.; Грицишин, П.; Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Сталий розвиток реґіону повинен базуватися на комплексному підході до розвитку окремих його галузей. Необхідність такого підходу особливо актуальна при плануванні сільськогосподарської політики при створені умов, які б ...
 • Кияк, В.; Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Повідомлено про поширення сіножатей та пасовищ у гірських та рівнинних районах области. Вказано флористичні особливості фітоценозів субальпійського поясу, післялісових лук лісового поясу, суходільних лук та річкових заплав. ...
 • Голубець, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розкрита суть чотирьох основних розділів екології: аутекології, демекології, синекології та екосистемології; описані об’єкти, предмет і завдання останньої. Визначена роль розумової і виробничої діяльности людства ...
 • Огоноченко, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто природоохоронні проблеми Львівщини, а також соціальні та економічні обмеження щодо їх розв’язання, зокрема, транскордонне забруднення, втрата корисних властивостей землі, антропогенні геологічні процеси, зниження ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис