Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Західний науковий центр за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Західний науковий центр за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Снітинський, В.; Грицишин, П.; Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Сталий розвиток реґіону повинен базуватися на комплексному підході до розвитку окремих його галузей. Необхідність такого підходу особливо актуальна при плануванні сільськогосподарської політики при створені умов, які б ...
 • Татаринов, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто сучасний стан і збереження на Львівщині підцарств найпростіших, типу губок, кишковопорожнинних, круглих та кільчастих червів, м’якунів, членистоногих і підтипу хребетних тварин. Вказано їхнє поширення в окремих ...
 • Білонога, В.; Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Наведені результати досліджень заростання техногенних ландшафтів сірчаних родовищ. Основні варіанти розвитку сукцесій належать до первинних сингенетичних з поступовим набуванням ендоекогенетичних ознак. Зміни охоплюють ...
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто поняття про біологічне розмаїття та особливості флори судинних рослин території Львівської области. Флора її складається з 1805 видів аборигенних та адвентивних судинних рослин, серед яких багато рідкісних, ...
 • Служинська, З.; Калинюк, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Генофонд популяції людини зазнавав не лише впливів суто біотичних та абіотичних факторів, економічного та соціального довкілля, а й політичних чинників, які зумовлюють демографічні коливання. Війни, колективізація, голодомори, ...
 • Демчиншин, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто ефект азотфіксуючої мікрофлори в забезпеченні рослин доступним азотом та вказані способи збільшення розмірів асоціативної азотфіксації у різних видів сільськогосподарських культур. У польових дослідженнях, ...
 • Цайтлер, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Неґативний вплив розроблення і експлуатації Бориславського нафтового родовища протягом останніх двохсот років позначився на всіх навколишніх екологічних системах і їх складових — атмосферному повітрі, ґрунтах, водних ...
 • Гумницький, Я.; Малик, Ю.; Мальований, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Проаналізовано вплив фосфогіпсу — твердого відходу виробництва фосфорної кислоти — на довкілля та існуючі методи його перероблення та використання. Описано метод фізикохемічного перероблення з утворенням сульфату амонію ...
 • Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Зміни форм стійкости структурних детритних компонентів, як і підстилки загалом, відбуваються в альтернативних напрямах посилення потенційних або актуальних властивостей. На підставі співвідношень вмісту консервативних та ...
 • Кияк, В.; Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Повідомлено про поширення сіножатей та пасовищ у гірських та рівнинних районах области. Вказано флористичні особливості фітоценозів субальпійського поясу, післялісових лук лісового поясу, суходільних лук та річкових заплав. ...
 • Руденко, Ґ.; Бонбаренко, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Висвітлені екологічні проблеми використання соляних і сірчаних родовищ. Наведені приклади неґативного впливу гірничовидобувної діяльности на стан земної поверхні, зміну ландшафтних умов і біологічного розмаїття територій.
 • Сорока, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Зроблено спробу комплексного аналізу флори вищих рослин Українського Розточчя. На основі матеріалів, одержаних у наслідку 15-річних досліджень, укладено систематичні списки мохоподібних та судинних рослин реґіону, проведено ...
 • Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Наведені результати досліджень флороценотичних. На цій території виділені альпійський лучний, сланиковий, субальпійський лучний, темно-хвойний, широколистяний, боровий, петрофітний, долинорічковий, болотний і гігрофітний ...
 • Царик, Й.; Кияк, В.; Кобів, Ю.; Дмитрах, Р.; Данилик, І.; Сичак, Н.; Білонога, В.; Нестерук, Ю.; Кобів, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Досліджені внутрішньо- та міжпопуляційна мінливість 20-ти рідкісних, реліктових та ендемічних видів рослин Карпат. Виділені ознаки індивідуального та популяційного рівнів, які є найрепрезентативнішими та індикаторними для ...
 • Огоноченко, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто природоохоронні проблеми Львівщини, а також соціальні та економічні обмеження щодо їх розв’язання, зокрема, транскордонне забруднення, втрата корисних властивостей землі, антропогенні геологічні процеси, зниження ...
 • Голубець, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розкрита суть чотирьох основних розділів екології: аутекології, демекології, синекології та екосистемології; описані об’єкти, предмет і завдання останньої. Визначена роль розумової і виробничої діяльности людства ...
 • Стойко, С.; Петрова, Л. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Дано аналіз сучасної структури природно-заповідного фонду та оцінку його репрезентативности у природних районах Львіщини. Обґрунтовано функціональну систему заповідних територій, пов’язаних екологічними коридорами. ...
 • Калинович, Н. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Палінологічне дослідження торфовища в районі Великих Самбірських боліт показало, що воно формувалося протягом останніх 2,5 тисяч років. На це вказують як радіовуглецеві дати, так і характер змін у лісових угрупованнях ...
 • Автор відсутній (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
 • Автор відсутній (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис