Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

«Адресуйте так: «в Чернігівську губ. Глухівський повіт»

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Терлецький, В.В.
dc.date.accessioned 2014-09-10T18:43:21Z
dc.date.available 2014-09-10T18:43:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation «Адресуйте так: «в Чернігівську губ. Глухівський повіт» / В.В. Терлецький // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 221-225. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67832
dc.description.abstract У статті подані свідчення про життєві та творчі зв’язки К.Д. Ушинського з Глухівським повітом Чернігівської губернії, в якому пройшла значна частина його свідомого життя. Повідомлення на основі вивчення літературних джерел та архівних пошуків зможе в певній мірі слугувати матеріалом для написання науково-вивіреної біографії видатного педагога- демократа, яка, на жаль, навіть після 140 років від дня його смерті не підготовлена і, зрозуміло, не доведена до широкого загалу читачів uk_UA
dc.description.abstract В статье подаются сведения о жизненных и творческих связях К.Д. Ушинского с Глуховским уездом Черниговской губернии. Сообщаемое на основе изучения литературных источников и архивных поисков сможет в некоторой мере служить материалом для написания научно-выверенной биографии выдающегося педагога-демократа, которая, к сожалению, даже после 140 лет со дня его смерти не подготовлена и, понятно, не доведена широкому кругу читателей. uk_UA
dc.description.abstract In the article there are the informations about the family and creative connections K.D.Ushinskiy with Glukhov district. The massage to be studied from the sources of the different literatures and archival searchs serves as a basis for the writing the scientifi c and to proved biography of the outstanding educator-democrat. His biography unfortunately even 140 years after his death not to be prepared and it’s clear not to be published for the wide circle of the readers. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Нова історія uk_UA
dc.title «Адресуйте так: «в Чернігівську губ. Глухівський повіт» uk_UA
dc.title.alternative «Адресуйте так: в Черниговскую губернию, Глуховский уезд» uk_UA
dc.title.alternative «Address so manner: in Chernigov Region (Guberniya) Glukhov District (Uyesd)» uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис