Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сіверщина в історії України, 2010, вип. 3 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сіверщина в історії України, 2010, вип. 3 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Dimnik, М. (Сіверщина в історії України, 2010)
  In 1206, after Daniil Romanovich fl ed from Galich, the Galicians invited the sons of Igor’ Svyatoslavich to be their princes. They welcomed all three Igorevichi suggesting that they wished to install the entire ...
 • Терлецький, В.В. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті подані свідчення про життєві та творчі зв’язки К.Д. Ушинського з Глухівським повітом Чернігівської губернії, в якому пройшла значна частина його свідомого життя. Повідомлення на основі вивчення літературних ...
 • Нікітенко, Н.М.; Корнієнко, В.В. (Сіверщина в історії України, 2010)
  Шлюб Анни Ярославни і французького короля Генріха І був зумовлений прагненням ствердження молодих династій Капетінгів та Рюриковичів. Головним чинником такого ствердження була спорідненість Рюриковичів через принцесу Анну ...
 • Горенко, Л.І. (Сіверщина в історії України, 2010)
  Стаття присвячена феномену архівної україністики як науки в системі українознавства та її складових, а також актуальним проблемам еволюційного процесу розвитку культури, закономірностям та особливостям історико-культурного ...
 • Зорин, А.В. (Сіверщина в історії України, 2010)
  В статье рассматривается деятельность одной из более известных военных группировок смутного времени –лисовских казаков (лисовчиков). Работа базируется на российских и польских источниках. Особое внимание уделяется ...
 • Ломакин, Д.А. (Сіверщина в історії України, 2010)
  Статья посвящена анализу роли Бахчисарайского дворца-музея тюрко-татароской культуры в изучении комплекса памятников истории и архитектуры ХIII – ХV веков в Старом Крыму. Рассмотрена организация экспедиции 1928 года под ...
 • Блакитний, М.М. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті на основі публікацій, оприлюднених у часописах «Черниговские епархиальные известия» і «Вера и жизнь», йдеться про біографічні матеріали, присвячені церковним і громадським діячам другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., ...
 • Зозуля, С.Ю. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У дослідженні вказані основні етапи розвитку пам’ятки архітектури та містобудування м. Ніжина – Богоявленської (Замкової) церви; виявлені її своєрідні функціональні особливості, визначене її місце у пам’яткоємному середовищі.
 • Тригуб, О.О. (Сіверщина в історії України, 2010)
  В статті розглянута масштабна відбудова Глухова після пожежі 1748 р., куратором якої був член другої Малоросійської колегії В. Туманський.
 • Вечерський, В.В. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті проаналізована практика відтворення архітектурнихоб’єктів XVII-XVIII ст. останньогодесятиліття, переважно – в гетьманських столицях Чигирині й Батурині. З трьох гетьманських столиць у найвигіднішому становищі ...
 • Терпиловський, Р.В; Білинська, Л.І.; Карась, А.В (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті подається опис речей з унікального поховання, випадково виявленого біля с. Мутин на Сеймі, досліджується їх виникнення і датування. Знахідки зберігаються уКролевецькому краєзнавчому музеї.
 • Заремський, М.Й. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті здійснено компаративний аналіз онтологічних та логіко-гносеологічних аспектів методології видатних представників епохи Просвітництва – німецького мислителя Християна Вольфа та українського філософа Якова Козельського.
 • Часницький, М.М. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті, присвяченій 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941-1945), подається інформація про глухівчанина, Героя Радянського Союзу Аркадія Львовича Каплунова.
 • Шишкіна, Ю.А. (Сіверщина в історії України, 2010)
  Стаття присвячена історії глухівської жіночої гімназії, створеної завдяки меценатській діяльності родини Терещенків наприкінці ХІХ ст. Будівля гімназії є зразком псевдокласицистичного стилю в архітектурі Глухова.
 • Токарєв, С.А. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті розглянуто стан Глухівської сотні за матеріалами ревізій Ніжинського полку 30-40-х рр. XVIII ст., проаналізовано соціальний склад населення та особливості землеволодіння в регіоні.
 • Пудовкіна, А.С. (Сіверщина в історії України, 2010)
  У статті розглядається науково-дослідна діяльність співробітників Глухівського музею у 1920-х рр. в галузі археології. Подаються відомості про розвідки, рекогносцировки та розкопки на Глухівщині, що проводились за участю ...
 • Армен, А.А. (Сіверщина в історії України, 2010)
  В статті описується різноманіття грошових монет Російської імперії та іноземних держав, поширених на території Глухівщини в період Гетьманщини, їх походження та історія вжитку
 • Мезенцев, В.І. (Сіверщина в історії України, 2010)
  Стаття підсумовує результати розкопок решток двох палаців садиби Івана Мазепи на околиці Гончарівці в м. Батурині 2009 р. Детально розглядаються їх зовнішня орнаментація, особливо керамічні полив’яні розетки та плити ...
 • Рева, Л.Г. (Сіверщина в історії України, 2010)
  В статті досліджується життєвий та творчий шлях письменника, доля якого складалася не лише в Україні, а й в Росії. Аналізується книга його життя – «Четьї-Мінеї», що увібрала досвід великих грецьких Міней, латинських ...
 • Попова, Л.М. (Сіверщина в історії України, 2010)
  Діловодство передбачає використання існуючих форм. Але в документації кожного музею є певні відмінності, які потребують відповідного коригування. У статті подані пропозиції щодо ведення найголовніших музейних книг – ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис