Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив методології Християна Вольфа на формування філософської системи українського мислителя ХVIII ст. Якова Козельського

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Заремський, М.Й.
dc.date.accessioned 2014-09-10T16:52:28Z
dc.date.available 2014-09-10T16:52:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Вплив методології Християна Вольфа на формування філософської системи українського мислителя ХVIII ст. Якова Козельського / М.Й. Заремський // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 188-193. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67803
dc.description.abstract У статті здійснено компаративний аналіз онтологічних та логіко-гносеологічних аспектів методології видатних представників епохи Просвітництва – німецького мислителя Християна Вольфа та українського філософа Якова Козельського. uk_UA
dc.description.abstract В статье осуществлен компаративный анализ онтологических и логико-гносеологических аспектов методологии выдающихся представителей эпохи Просвещения – немецкого мыслителя Христиана Вольфа и украинского философа Якова Козельского uk_UA
dc.description.abstract The comparative analiz of ontological and logico- gnosiological aspects of the methodology prominent representatives’ of the Enlightenment - the German thinker Christian Wolff and the Ukrainian philosopher Jacob Kozelsky is made in this article uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Польсько-литовська доба та Гетьманщина uk_UA
dc.title Вплив методології Християна Вольфа на формування філософської системи українського мислителя ХVIII ст. Якова Козельського uk_UA
dc.title.alternative Влияние методологии Христиана Вольфа наформированиефилософской системыукраинскогомыслителя XVIII ст. Якова Козельского uk_UA
dc.title.alternative The infl uence of Christian Wolff’s methodology on the formation the philosophy system of Ukrainian XVIII century thinker Jacob Kozelsky uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис