Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

З історії ремісничих цехів Північного Лівобережжя у ХVII-XVIII ст.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Щербина, С.В.
dc.date.accessioned 2014-09-10T16:21:46Z
dc.date.available 2014-09-10T16:21:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation З історії ремісничих цехів Північного Лівобережжя у ХVII-XVIII ст. / С.В. Щербина // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 145-148. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67793
dc.description.abstract Стаття присвячена регіональним особливостям цехового устрою Північного Лівобережжя ХVІІ – ХVІІІ ст. На прикладі перепечайського цеху Чернігова проаналізовано законодавчу базу, висвітлено традиції, права та обов’язки ремісничих корпорацій. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена особенностям цехового строя Северного Левобережья во второй половине ХVІІ-ХVІІІ вв. На примере перепечайского цеха Чернигова проанализирована законодательная база, раскрыты традиции, права и обязанности ремесленных корпораций. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the features of the Northern Leftbank craft guild in the second half of the XVII – XVIII centuries. On the example of Chernihiv breadmaking guild traditions, rights and duties of craft corporations are described and the legislative base is analyzed uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Польсько-литовська доба та Гетьманщина uk_UA
dc.title З історії ремісничих цехів Північного Лівобережжя у ХVII-XVIII ст. uk_UA
dc.title.alternative Из истории ремесленных цехов Северного Левобережья в ХVІІ-ХVІІІ вв. uk_UA
dc.title.alternative From the history of the Northern Left-bank craft guild in the second half of the XVII-XVIII centuries uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис