Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коць, С.Я.
dc.date.accessioned 2014-07-11T09:36:26Z
dc.date.available 2014-07-11T09:36:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту / С.Я. Коць // Физиология и биохимия культурных растений. — 2011. — Т. 43, № 3. — С. 212-225. — Бібліогр.: 82 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66368
dc.description.abstract Наведено найважливіші результати досліджень біологічної фіксації атмосферного азоту, виконаних в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України протягом останніх 15 років. Розглянуто питання впливу ексудатів проростаючого насіння й коренів бобових рослин на фізіологічну активність бульбочкових бактерій, ролі лектинів у процесі утворення симбіозу і на пізніших етапах його розвитку, гормональної регуляції симбіотичної азотфіксації, впливу екзогенних регуляторів росту рослин на симбіоз, білкового складу бульбочок сої, утворених ризобіями різної ефективності. Значну увагу приділено селекції активних штамів азотфіксувальних мікроорганізмів. uk_UA
dc.description.abstract Приведены важнейшие результаты исследований биологической фиксации атмосферного азота, выполненных в Институте физиологии растений и генетики НАН Украины в течение последних 15 лет. Рассмотрены вопросы влияния экссудатов прорастающих семян и корней бобовых растений на физиологическую активность клубеньковых бактерий, роли лектинов в процессе образования симбиоза и на более поздних этапах его развития, гормональной регуляции симбиотической азотфиксации, влияния экзогенных регуляторов роста растений на симбиоз, белкового состава клубеньков сои, образованных ризобиями различной эффективности. Значительное внимание уделено селекции активных штаммов азотфиксирующих микроорганизмов. uk_UA
dc.description.abstract The paper presents the main results of studies in biological fixation of atmospheric nitrogen, which were performed in the Institute of Plant Physiology and Genetics NAS of Ukraine during last 15 years. The special attention is given to the influence of exudates of emerging seeds and roots of legume plants on physiological activity of nodule bacteria, role of lectins in symbiosis formation and functioning, hormonal regulation of symbiotic nitrogen fixation and influence of exogenous plant growth regulators on symbiosis, protein composition of soybean nodules created by the rhizobia of various efficiency and selection of active strains of nitrogen fixing bacteria. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту uk_UA
dc.title.alternative Современное состояние исследований биологической фиксации азота uk_UA
dc.title.alternative Current state of biological nitrogen fixation studies uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.1:581.557:579.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис