Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Після "великої меліорації". Критичні думки щодо проекту "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Багнюк, В.М.
dc.contributor.author Дідух, Я.П.
dc.contributor.author Цивінський, Г.В.
dc.date.accessioned 2008-04-22T14:40:18Z
dc.date.available 2008-04-22T14:40:18Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Після "великої меліорації". Критичні думки щодо проекту "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року" / В. Багнюк, Я. Дідух, Г. Цивінський // Вісн. НАН України. — 2007. — N 7. — С. 28-38. — Бібліогр.: 14 назв. — укp. en_US
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/468
dc.description The authors critically analyzed the project «A strategy of economic and social development of Kherson region». Besides the fact that it’a accepted in this document that the direct cause of ecological disaster (downstream effect, salinization, wind erosion, soil humus and fertility loss, degradation of river net) is excessive soil plowing up and large scale hydro-technical construction in the second half of the 20th century the authors of the strategy underestimate a number of action items on the region ecological rehabilitation. In particular, it’s considerable (by 20-25%) reduction of stub lands and irrigated lands on account of damaged and low productive soils, set up of reserve and buffer territories, econets, eco-corridors, forest ranges and forest shelter belts as well as continuous removal from service of the most dangerous hydrotechnical constructions regarding water filtration. It’s highlighted in the article that it’s necessary to implement tasks of primary importance directed on development and implementation of resource saving technologies in industry, power engineering and agriculture and, in particular, to optimize sowing change method based on introduction of new cultures that have properties to use atmosphere water at most and to produce high quantity of crops without irrigation. en_US
dc.description.abstract Критично проаналізовано проект "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області". Попри те, що в цьому документі нарешті визнано безпосередньою причиною екологічного лиха (підтоплення, засолення, вітрова ерозія, втрата гумусу і родючості грунтів, деградація річкової мережі тощо) надмірне розорювання земель і масштабне гідротехнічне будівництво у другій половині XX століття, автори Стратегії недооцінюють низку нагальних заходів з екологічної реабілітації краю. Це, зокрема, суттєве (на 20 - 25 %) скорочення площ ріллі і зрошуваних земель насамперед за рахунок порушених і малопродуктивних грунтів, облаштування заповідних і буферних територій, екомереж, екокоридорів, лісових насаджень і полезахисних лісосмуг, а також поступове виведення з експлуатації найбільш небезпечних щодо фільтрації води гідротехнічних споруд. Наголошено на необхідності реалізації першочергових завдань, спрямованих на розробку і втілення ресурсоощадних технологій у промисловості, енергетиці та сільському господарстві. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України en_US
dc.relation.ispartofseries №7 en_US
dc.relation.ispartofseries С. 28-38 en_US
dc.subject Статті та огляди en_US
dc.title Після "великої меліорації". Критичні думки щодо проекту "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року" en_US
dc.title.alternative After "Great Melioration". Critical thoughts on a project "A strategy of economic" en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис