Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізми інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Боголіб, Т.М.
dc.date.accessioned 2013-06-13T19:06:38Z
dc.date.available 2013-06-13T19:06:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Механізми інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід) / Т.М. Боголіб // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 1 (17). — С. 37-42.— Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45459
dc.description.abstract У статті на досвіді Росії досліджено механізми інтеграції науки і освіти, розкрито сутність понять «провідний університет» та «дослідницький університет», проаналізовано діючі в Росії концепції інтеграції освіти і науки, показано процес формування дослідницьких університетів в Україні, показано їх роль у забезпеченні інноваційної складової національних економік.
dc.description.abstract В статье на опыте России исследовано механизмы интеграции науки и образования, раскрыта сущность понятий «ведущий университет» и «исследовательский университет», проанализированы действующие в России концепции интеграции образования и науки, показан процесс формирования исследовательских университетов в Украине, показано их роль в обеспечении инновационной составной национальных экономик.
dc.description.abstract In the article probed on Russian experience mechanisms of integration of science and education, essence of concepts is exposed «leading university» and «research university», operating in Russia conceptions of integration of education and science are analysed, the process of forming of research universities is shown in Ukraine.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Механізми інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід) uk_UA
dc.title.alternative Механизмы интеграции науки и образования как инновационная составляющая национальной экономики (российский опыт)
dc.title.alternative Mechanisms of integration of science and education as innovative constituent of national economy (Russian experience)
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис