Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Рябошапко, Л. (Політичний менеджмент, 2008)
  Привернення уваги наукової спільноти до потреби світоглядного бачення Конституції України, на перший погляд, постає за умов засадничо оновлених теоретико-методологічних здобутків вітчизняної науки – гуманітарної, юридичної, ...
 • Почепцов, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  Наратив є типовим інструментарієм з точки зору соціального інжинірингу, бо дозволяє як утримувати соціальну систему в стабільності (і тоді вона переходить в метастабільний стан), так і виводити її звідти. Наратив несе в ...
 • Татаренко, Т. (Політичний менеджмент, 2008)
  Соціально-економічний і політичний розвиток України, її реформаційні зусилля актуалізували проблеми внутрішньодержавних відносин, у тому числі взаємовідносин центру і регіонів, а також між різними регіонами, що дається ...
 • Мілова, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Автор доводить, що процеси партизації у політичному житті посткомуністичної Болгарії, як і інших країн ЦСЄ, відбувалися згідно з європейськими тенденціями еволюції партій, що впливає як на сучасний стан, так і на перспективи ...
 • Вітман, К. (Політичний менеджмент, 2008)
  Придністровський конфлікт – один з найпроблемніших етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі. Його особливість полягає в тому, що етнічний чинник відіграв у ньому чи не найменшу роль. Якщо молдовська еліта в ...
 • Ніколаєв, Є. (Політичний менеджмент, 2008)
  Останнім часом фокус уваги у літературі з питань національної безпеки зміщується із суто прикладних проблем до теоретичних та методологічних узагальнень. У цьому контексті у цій статті аналізується й уточнюється категоріальний ...
 • Сидоров, М.; Табаков, Д. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються питання, пов’язані зі з’ясуванням соціологічного змісту таких понять, як соціальна комунікація та соціальний вплив, спільних для Інтернет-соціології та соціології комунікацій. Автори, зокрема, роблять ...
 • Романюк, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Одним з чинників, що спричинили політичну кризу в Україні після парламентських виборів 2006 року, стали зміни в системі державного правління: повноваження Президента і Верховної Ради щодо урядової влади були перерозподілені ...
 • Остроухов, В.; Петрик, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розкриваються такі поняття, як „інформаційна безпека” та її різновиди – „інформаційна безпека особистості”, „інформаційна безпека суспільства”, „інформаційна безпека держави”, „інформаційна безпека інформаційно-технічної ...
 • Скворцов, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті здійснюється спроба проаналізувати вплив фактора європейського вибору України на цивільно-військові відносини в умовах глобалізації.
 • Іщенко, М.; П’єцух, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Глобалізація процесів урбанізації, індустріалізації, модернізації та інтеграції всіх форм життя обумовлює створення нових соціальних умов, модифікованих суспільно-політичних і культурних реалій. У результаті виникає ...
 • Юсеф, Н. (Політичний менеджмент, 2008)
  Кінець XX століття знаменував важливу віху в історичному розвитку країн Близького Сходу, що дає можливість підбити деякі підсумки чи, принаймні, констатувати певні істотні зміни, характерні для еволюції арабського світу.
 • Бебик, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  Державотворчі процеси в Україні потребують ґрунтовного дослідження не тільки проблем сьогодення, але й аналізу культурно- цивілізаційних шарів вітчизняної політичної історії, оскільки від цього залежить базова ідеологічна ...
 • Іванілов, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  На сучасному етапі розвитку політологічної науки актуалізується проблема об’єктивного підходу до оцінки політичної альтернативи, яка ґрунтується на положеннях теорії синергетики. У статті характеризуються онтологічні та ...
 • Ярошенко, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  Успіх демократичної трансформації в Україні багато в чому залежить від громадянськості особистості, індивідуалізації громадянського суспільства, тобто готовності і здатності людини, громадянина до активної участі у справах ...
 • Тукаленко, І. (Політичний менеджмент, 2008)
  Статтю присвячено аналізу політики забезпечення ґендерної рівності та особливостям її функціонування в українському суспільстві. Зважаючи на специфіку сучасних проблем ґендерної рівності, обумовлених потребою у задоволенні ...
 • Шепелєв, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Постійні зміни і розмаїття є важливими ознаками глобалізму, і тому, на перший погляд, може скластися враження, що в глобальній дійсності взагалі не існує жодних усталених форм і закономірних тенденцій. Насправді ж глобалізація ...
 • Логвиненко, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються такі сучасні світові тенденції, як регіоналізм і глобалізм у зв'язку з можливістю обумовлення ними певних терористичних загроз.
 • Кан Ден Сік (Політичний менеджмент, 2008)
  Серед історично розділених країн чи не найскладнішою та найсуперечливішою є корейська проблема. Щоб розібратися у всій її складності, необхідно з’ясувати її причини та особливості.
 • Кармазіна, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Обираючи владу, народ завжди сподівається, що правління „ось цього” правителя стене „кращим”, ніж попереднього, а його „команда” обов’язково буде професійною, альтруїстичною, патріотичною тощо. Українці – не виняток: який ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис