Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Энергетическая концепция артериального давления

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Григорян, Р.Д.
dc.date.accessioned 2012-10-31T14:37:05Z
dc.date.available 2012-10-31T14:37:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Энергетическая концепция артериального давления / Р.Д. Григорян // Доп. НАН України. — 2011. — № 7. — С. 148-155. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38164
dc.description.abstract Щоб зрозуміти принципи функціонування механізмів, що визначають довгостроковий рівень середнього артеріального тиску (АТ), його фізіологічних варіацій, артеріальної гіпертензії, запропоновано розширену концепцію АТ, яка базується на енергетичній основі. Нервово-рефлекторні механізми серцево-судинної системи (ССС) забезпечують короткочасні зміни або демпфування коливань АТ. ССС є частиною більш загальної функціональної системи — енергетичної мегасистеми, заснованої на архаїчних внутрішньоклітинних механізмах (ВМ), що активізуються проти дефіциту енергії (ДЕ). При тривалому ДЕ шляхом гіперплазії, гіпертрофії, ВМ нарощують сумарну площу мембран мітохондрій клітини. Додатково до ВМ і ССС енергетична мегасистема включає регулятори легеневої вентиляції, еритропоезу, концентрації глюкози в крові, а також локального ангіогенезу. Розвиток артеріальної гіпертензії свідчить про те, що згадані вище регулятори не можуть підтримувати адекватний потік матеріалів до клітин, щоб нарощуванням сумарної площі мембран мітохондрій подолати їх ДЕ. uk_UA
dc.description.abstract To understand the mechanisms that determine long-term levels of mean arterial pressure, its physiological variations, and arterial hypertension (AH), an extended concept of arterial pressure based on energy relationships is proposed. The cardiovascular system is a part of the more general functional system — an energy mega-system (EMS) which enhances the effects of archaic intracellular mechanisms (IMs) activating against energy deficit (ED). Under long-term ED, IMs provide mitochondrial hypertrophy, and proliferation enlarging mitochondrial membrane's surface (S). EMS includes regulators of lung ventilation; erythropoiesis; insulin-glucose relations; and local angiogenesis. AH indicates that the regulators mentioned above are insufficient to provide material inflows necessary and sufficient for IMs to adequately increase S and overcome ED. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Энергетическая концепция артериального давления uk_UA
dc.title.alternative The energy concept of arterial pressure uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.017+007


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис