Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010, № 22(I) за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010, № 22(I) за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Крижанівська, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто структурні типи числівників, які трапляються в документах, вміщених в «Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року».
 • Кулієвич, М. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті висвітлено імовірне місце навчання Климентія Зіновієва за діалектними особливостями, враховуючи палеографічний аналіз зразків рукописного письма цього автора.
 • Дидик-Меуш, Г. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Особливу увагу в статті заакцентовано на характеристиці синкретичних сполучників сурядності-підрядності, а також на пов’язаному з цим явищі варіативності в пам’ятках української мови XVI–XVII ст.
 • Поляруш, Т. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглядається назва давнього східнополіського топоніма Понорниця, що на Чернігівщині. Етимологія ойконіма і однойменного гідроніма аналізується на широкому лінґвальному тлі – діалектному, ономасичному.
 • Макарова, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовано лексичний склад польських текстів Актової книги овруцького гродського уряду 1678 року. Описано впливи латинської, німецької, чеської та української мов на польську мову пам’ятки. Зроблено аналіз ...
 • Царалунга, І. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  На основі ділових документів кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. досліджено особливості помешкання українців Полісся. Проаналізовано назви житлових споруд і господарських приміщень. За допомогою лексикографічних праць виявлено ...
 • Ящук, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто таку особливість поліського консонантизму, як ствердіння [р], відбиту в антропонімах Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст.
 • Поповський, А. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Стаття присвячена аналізу лексичних, фонетичних, морфологічних та синтаксичних особливостей у поліських говорах, зафіксованих В.Кравченком на початку XX століття.
 • Жолобов, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  В рамках проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ, 05-04-04292а "Паренесис Ефрема Сирина по славяно-русским рукописям XIII-XIV вв.: исследование и подготовка к изданию") изучались четыре древнерусских ...
 • Стрилюк, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто мікротопоніми Любомльського району Волинської області, похідні від географічних термінів.
 • Мойсієнко, В. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовано випадки варіативного вживання поліськими писарями фонетичних, морфологічних та лексичних елементів, з’ясовано причини такого мовного паралелізму.
 • Вербич, С. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті запропоновано фрагмент етимологізації архаїчного гідронімікону Чернігівсько-Сумського Полісся – давньозаселеного українського ареалу, зокрема здійснено структурно-семантичний аналіз гідронімів Брак, Дива, Знобівка, ...
 • Гримашевич, Г. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті акцентовано увагу на поліських складових поетичної творчості М. В. Никончука, проаналізовано поліські діалектні риси, використані автором у восьми поетичних збірках.
 • Гуцул, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті досліджується наголос поліських назв населених пунктів. Аналізується акцентно-фонетичні, акцентно-інтонаційні та акцентно-морфемні особливості, виявляється система акцентуаційних моделей ойконімів Полісся. ...
 • Заневич, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Розвідка продовжує цикл статей про перехідні дієслова конкретної фізичної дії, зафіксовані в українських пам’ятках XVI – першої половини XVII ст. У мові досліджуваних текстів виявлено та проаналізовано імпліцитно перехідні ...
 • Чирук, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуті західнополіські назви коника польового. Визначено усі можливі принципи номінації кожного ентоніма. Проведено паралелі зі слов’янськими назвами, зафіксованими Й. Дзендзелівським. На власному матеріалі ...
 • Золтан, А. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті звертається увага на обставину, що багато географічних назв Білорусі в польській мові передаються формами, які за своїм звучанням ближчі до українських назв цих об’єктів, ніж до білоруських відповідників. Причину ...
 • Осінчук, Ю. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто окремі північноукраїнські фонетичні особливості Крехівського Апостола – конфесійної пам’ятки кінця XVI ст. Для зіставлення тих чи інших фонетичних явищ до аналізу залучено зразки писемних джерел ...
 • Коваленко, Б. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті на матеріалі автографів охарактеризовано мовні особливості та визначено подільські діалектні риси, що виявляються в оповіданнях “Ялинка” і “Харитя” М. Коцюбинського. Встановлено, що мова оповідань хоча й унормована, ...
 • Барань, Є. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглядаються гунгаризми в староукраїнських пам’ятках XIV–XVII століття, зафіксовані в словнику староукраїнської мови XIV–XV століть та словнику української мови XVI – першої половини XVII століття. Указано на те, ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис