Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Использование принципа системности в процессе сегментного анализа потребительского рынка товаров

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шабашова, Л.А.
dc.date.accessioned 2012-07-28T21:12:49Z
dc.date.available 2012-07-28T21:12:49Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Использование принципа системности в процессе сегментного анализа потребительского рынка товаров / Л.А. Шабашова // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 130-134. — Бібліогр.: 24 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36626
dc.description.abstract Завдання проведення сегментного аналізу споживчого ринку товарів в рамках стратегічного планування маркетингу, є актуальною. У якості концептуальної бази для вирішення цього завдання пропонується використовувати п'ять основних принципів сегментного аналізу ринку, а також моделі і методи, необхідні для реалізації цих принципів. Застосування одного з цих принципів - принципу системності - розглянуто детально. uk_UA
dc.description.abstract Задача проведения сегментного анализа потребительского рынка товаров в рамках стратегического планирования маркетинга, является актуальной. В качестве концептуальной базы для решения этой задачи предлагается использовать пять основных принципов сегментного анализа рынка, а также модели и методы, необходимые для реализации этих принципов. Применение одного из этих принципов - принципа системности - рассмотрено подробно. uk_UA
dc.description.abstract Task of conducting of segment user market of commodities analysis within the framework of the strategic planning of marketing, is actual. As a conceptual base for the decision of this task it is suggested to use five basic principles of segment market analysis, and also models and methods, necessary for realization of these principles. Application of one of these principles - principle of the system - it is considered in detail. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Использование принципа системности в процессе сегментного анализа потребительского рынка товаров uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис