Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009, № 2 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009, № 2 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Архипов, А.Ю. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статье рассматривается состояние экономики России перед началом мирового экономического кризиса, анализируются направления ее реформирования в посткризисный период. Основное внимание обращается на формы и методы ...
 • Majkut, R. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  The article considers different aspects of globalization and its consequences for national labour markets. The main forces of globalization process are analyzed. The main factors of the process are explored. The author ...
 • Алсуф'єва, О.О. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  Сутність взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності у статті визначається з урахуванням трансформації творчого зерна у суспільне надбання, що пов’язане з узгодженням економічних інтересів на всіх рівнях НІС; наводиться ...
 • Ходжаян, А.О. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  Проаналізовано проблеми і перспективи інтеграції економіки України в світові товарні ринки; визначено місце і конкурентні позиції національної економіки в глобальному середовищі. Обґрунтовано необхідність зменшення залежності ...
 • Wójcik, D.; Hetmańczuk, A. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  The paper is dealt with evaluation of labour market globalization and global economic recession impacts on Polish economic growth. Trends of labour market changes in EU countries are determined. The role of the government ...
 • Литвиненко, Н.І. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  У статті розглядається взаємозв’язок між інституціональною структурою суспільства та економічною безпекою держави. Виділено інститути, які мають найбільший вплив на економічну безпеку держави.
 • Єрмошкіна, О.В. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  Розглянуті питання вдосконалення моніторингу фінансових потоків промислових підприємств, оцінки їх впливу на фінансовий потенціал регіону та встановлення ознак вилучення капіталу. Визначені інструменти стимулювання спрямування ...
 • Пілецька, С.Т. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  У статті на основі принципів побудови системи управління ризиками обґрунтовано механізм управління ними при формуванні фінансової стратегії підприємства.
 • Бартосик, Л. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статті розглянуто особливості функціонування банківської системи Польщі. Проаналізовано роль іноземного капіталу у формуванні фінансового сектору цієї країни та інших країн ЄС.
 • Дучинська, Н.І.; Дучинський, П.І. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  Нагромадження капіталу охарактеризовано як процес відтворення фізичного, людського, інтелектуального, соціального та інших сучасних форм капіталу. Зроблено висновок про необхідність активізації державного регулювання ...
 • Скоробогатов, А.С. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статье инновации рассматриваются как порождение определенного типа культуры. Проводится анализ институтов, поощряющих инновационную активность, доказывается ограниченность концепции второй экономической революции в ...
 • Бардась, А.В. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В роботі розглянуто питання економічної оцінки запасів вугілля і наслідків їх втрати. Для визначення конкурентоздатності шахт запропоновано модифіковану модель конкурентних сил М.Портера. Також надано рекомендації стосовно ...
 • Тропинова, Е.А. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статье в качестве критерия для сравнительной оценки инновационных проектов предлагается внутренняя структура данного проекта, на этой основе дается классификация образовательных инновационных проектов и анализируется их ...
 • Молдован, Д. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статье анализируются сравнительные издержки и выгоды вхождения республики Молдовы в Европейский Союз, указывается на необходимость формирования в общественном сознании привлекательного образа общеевропейской модели ...
 • Пилипенко, Г.М.; Пилипенко, Ю.І. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статті аналізуються інноваційні теорії з огляду на можливість їх використання у якості методологічної основи дослідження інноваційної сфери. Розглядаються інституціональні умови, за яких може бути ефективно реалізована ...
 • Чорнобаєв, В.В. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  На основі огляду досліджень вітчизняних вчених, аналізу ситуації в Україні щодо інноваційно-інвестиційної діяльності, автором виявлено основні проблеми, які виникають на шляху здійснення інноваційних інвестицій.
 • Ращупкіна, В.М. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  У статті запропоновані заходи щодо моделювання механізму бюджетування, який забезпечить єдність підходів, оцінок, ефективне управління фінансово-господарською діяльністю, мінімізацію витрат, активізацію господарської ...
 • Радченко, В.П. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009)
  В статье анализируется сущность и функции категории «человеческий капитал сельской экономики», рассматривается роль и задачи маркетинга как управленческого инструмента в процессе преобразования человеческих ресурсов сельской ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис