Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Експериментальне дослідження деформування пружнопластичного структурованого середовища та формування компактонів у ньому

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Даниленко, В.А.
dc.contributor.author Бєлінський, І.В.
dc.contributor.author Гржибовський, В.В.
dc.contributor.author Лемешко, В.А.
dc.date.accessioned 2012-02-12T09:26:08Z
dc.date.available 2012-02-12T09:26:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Експериментальне дослідження деформування пружнопластичного структурованого середовища та формування компактонів у ньому / В.А. Даниленко, І.В. Бєлінський, В.В. Гржибовський, В.А. Лемешко // Доп. НАН України. — 2010. — № 10. — С. 93-101. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30712
dc.description.abstract Експериментально доведено існування компактонів у структурованих просторово-нелокальних середовищах. Наведено результати експерименту по визначенню квазістатичного деформування та формування компактонів у структурованому середовищі з пружнопластичною взаємодією елементів. Показано, що при пружній взаємодії двох елементів навантаження й розвантаження відбувається за пружним законом Герца, а в ланцюгу куль поширюється компактон із герцівською пружною взаємодією. При пружнопластичній взаємодії двох елементів після деформування має місце залишкова деформація, а в ланцюгу куль поширюється згасаюче збурення, яке вироджується в компактон, коли напруження між елементами досягає межі пружності в околі точки їх взаємодії. uk_UA
dc.description.abstract We have proved in experiments that there are the compactons in the structural temporal-nonlocal media. The results of experiments on a quasistatic deformation and on the formation of compactons in the structured medium with the elastic-plastic interaction between elements, are presented. It is shown that, under the elastic interaction of two elements, the processes of loading and unloading are realized by the Hertz law. In a chain of balls with the Hertz elastic interaction, the compactons propagate. In the case of the elastic-plastic interaction of two elements, the residual deformation takes place. In the chain of balls, the damped wave propagates and evolutes into a compacton, when the stress between elements goes down to the elastic limit in a vicinity of their interaction point. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Експериментальне дослідження деформування пружнопластичного структурованого середовища та формування компактонів у ньому uk_UA
dc.title.alternative Experimental research of a deformation of the elastic-plastic structured medium and the formation of compactons in it uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.34


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис