Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Мотив наркотического транса у Гоголя в контексте эволюции романтического культа фантазии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Абрамович, С.Д.
dc.date.accessioned 2011-10-21T20:07:34Z
dc.date.available 2011-10-21T20:07:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Мотив наркотического транса у Гоголя в контексте эволюции романтического культа фантазии / С.Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. — Ніжин, 2008. — Вип. 17. — С. 67-75. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0080
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27843
dc.description.abstract Прийнято вважати, що Гоголь використовував в описі наркотичного трансу відому книгу Т. де Квінсі. Сьогодні дослідники вже говорять про особистий опіумний досвід Гоголя і його ознайомленість з таємним життям петербурзької богеми. Але «босхівські» за духом галюцинації присутні уже в ранніх українських повістях Гоголя: він черпав тут не стільки із сучасності, скільки з глибин давньоукраїнської стихії, яка відчувалася ним як пагубна безодня, що протистоїть християнському образу світу. Між тим романтичний і постромантичний культурний досвід в кінцевому рахунку призводить до пропаганди наркоманії теперішньої масової культури та її легітимізації у філософії New Age. У такій динаміці позиція Гоголя заслуговує особливої уваги. uk_UA
dc.description.abstract Принято считать, что Гоголь использовал в описании наркотического транса известную книгу Т. де Квинси. Сегодня исследователи уже предполагают и личное знакомство Гоголя с опием, и его осведомленность в тайной жизни петербургской богемы. Но «босховские» по духу галлюцинации присутствуют уже в ранних украинских повестях Гоголя: он черпал здесь не столько из современности, сколько из глубин древнеукраинской языческой стихии, которая ощущалась им как противостоящая христианскому образу мира губительная бездна. Между тем романтический и пост-романтический культурный опыт в конечном итоге приводит к пропаганде наркомании нынешней массовой культурой и ее легитимизации в философии New Age. В данной динамике позиция Гоголя заслуживает особого внимания. uk_UA
dc.description.abstract Gogol – from the point of view of our Literary History – used the famous book by T. de Quinsy when described narcotic trans. Modern scholars declared personal writer`s experience in the sphere of drug addiction and secret life of Petersburg`s bohemia. But we can find the hallucinations in Bosch style in earliest Ukrainian stories by Gogol. He took this material not only from modern life but from profundity of old Ukrainian paganism which was in his eyes the dangerous ocean and antonym to Christian image of world. In the same time Romantic and Post romantic cultural experience directed to propaganda of drug addiction in modern mass-culture and it`s legitimization in New Age Philosophy. In the context of this dynamic Gogol`s position must be an object of special attention. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Гоголезнавчі студії
dc.subject Доповіді, статті і дослідження uk_UA
dc.title Мотив наркотического транса у Гоголя в контексте эволюции романтического культа фантазии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис