Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 20 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 20 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ковалевський, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена теоретичному аналізу типів і форм інформаційних інтеракцій у сучасних політичних системах. Виділяються безпосередні та опосередковані типи інформаційних взаємодій, які мають численні форми та моделі. ...
 • Шерман, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізовані засади використання архетипів і міфологем як однієї з маніпулятивних технологій, задіяних під час президентської виборчої кампанії 2009 року. Досліджуючи конкретні архетипи, покладені в основу ...
 • Кирюшко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Статтю присвячено дослідженню сутності і розмаїттю зв’язків атеїзму з політичними процесами. Автор розглядає форми та рівні взаємозв’язку різних типів атеїзму з політикою. Визначено специфіку проявів «наукового атеїзму» ...
 • Шипілова, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  На основі класифікаційного аналізу виокремлено явища і чинники, які впливають на визначення пріоритетності загроз національним інтересам, що відбивається на структуруванні категорій суспільно-політичної проблеми відповідно ...
 • Мойса, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізовано правові засади участі громадських організацій інвалідів у виробленні державної політики. Зокрема, визначено принципи та проблеми створення дорадчо- консультаційних інституцій та висвітлено створення ...
 • Войтович, Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються причини виникнення зовнішніх глобалізаційних викликів та їхній вплив на національну безпеку України. Підкреслюється залежність національної безпеки від внутрішньої та зовнішньої політики держави.
 • Деменко, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується значення позаблокового статусу для України як можливої альтернативи євроатлантичній інтеграції, розглядаються перспективи реалізації зовнішньополітичного курсу України як позаблокової держави.
 • Тюшка, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття відстоює необхідність формалізації, інституціоналізації та регламентації безпеково-оборонних відносин України та Європейського Союзу. Встановлено суть безпекового партнерства як поглибленої форми асоціації, ...
 • Перфільєва, А.; Письменна, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається вплив глобалізації на якісні характеристики домінантного соціального типу особистості.
 • Бусленко, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізуються умови та значення інституціоналізації парламентської опозиції для демократизації політичної системи Польщі в 1990-х роках. Акцентується увага на напрямах та еволюції форм співпраці влади й опозиції.
 • Власенко, Д. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблено спробу відповісти на запитання: що таке «політична стабільність-нестабільність» узагалі? Подається тлумачення терміна «стабільність» і близьких йому понять, а також розглядаються теорії, які оперують ...
 • Олещук, П. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджена сутність біографічного наративу в політиці. Запропоновано підхід щодо аналізу біографічних наративів як основи для дослідження політичного дискурсу. Вивчено особливості використання біографічних наративів у ...
 • Кисіль, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  До інституціональних елементів соціальної безпеки відносять доволі нове явище при становленні та корекції соціальної рівноваги у вигляді соціального аудиту. Дослідження соціального аудиту як інструменту ефективного ...
 • Цокур, Є. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджуються особливості та проблематика громадянського суспільства в сучасній Україні в контексті легітимаційних процесів та суспільно-політичних змін.
 • Зуйковська, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто структурні особливості політичної культури. На засадах системного, структурно-функціонального та синергетичного методів проаналізовано процес формування основних компонентів політичної культури, ...
 • Нікончук, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Автор статті аналізує етапи становлення та трансформації політичної еліти незалежної України. Також розглянуто чинники впливу виборів на оновлення та селекцію політичної еліти України.
 • Щербаков, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджуючи особливості використання інтернет-технологій окремими кандидатами у президенти 2010 року, автор статті здійснив спробу оцінити перспективи поширення популярності веб- кампаній в Україні, а також виявити ...
 • Качинська, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглядається міжнародний імідж сучасної України в контексті проблеми забезпечення захисту національних інтересів держави. Пропонується спроба обґрунтованого доказу наукової гіпотези про те, що міжнародний імідж України ...
 • Сидорук, Т. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто палітру інтересів та позицій країн-членів ЄС щодо концептуальних засад сучасної східної політики Євросоюзу. Автор стверджує про відсутність чіткої узгодженої стратегії ЄС на східному напрямку. Її ...
 • Коваль, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглядається специфіка дослідження інституту глави держави у контексті вивчення основних форм правління. Пропонується історико-ретроспективний аналіз становлення і розвитку основних форм державного правління та інституту ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис