Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Дем’яненко, Б.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблено спробу прослідкувати генезис інституту президентства в Україні у контексті європейської та світової демократичної практики. Виділено позитивні та негативні риси президентської каденції Л. Кравчука, Л. ...
 • Нікогосян, О.О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до дослідження розвитку політичних партій і партійних систем. Типології політичних партій розроблялися з урахуванням безлічі критеріїв, тому вони багато в чому ...
 • Лещенко, В.М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розроблюються три нові політологічні ідеї: 1) будь-яка політична партія не має бути «призначеною зверху», а мусить виникати в надрах низовонародної соціальної системи; 2) на шляху до статусу інституціоналізованої ...
 • Ларченко, М.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Характер міжетнічних відносин зумовлений нерівністю прав і можливостей людей, які належать до різних етнічних спільнот, унаслідок чого між ними виникають конфлікти. У процесі їх врегулювання важлива роль покладається ...
 • Рибалка, С.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюється еволюція поглядів на сутність та перебіг реформ у політичній сфері. Особливо звертається увага на їх концептуальне обґрунтування на місцевому рівні.
 • Ярова, Л.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються соціальна політика підприємства, її мета та засоби. Аналізуються концепції та роль соціальної відповідальності бізнесу у соціальній політиці держави в умовах ринкової економіки. Запропоновано ...
 • Назаренко, С.І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Будь-яка сфера людської життєдіяльності, хай то позитивна чи негативна, стає об’єктом тривалого й глибокого або ж миттєвого, поверхневого аналізу вчених, письменників, журналістів. Але терористична діяльність, особливо ...
 • Чупрій, Л.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується діяльність державних та громадянських інституцій у здійсненні патріотичного виховання молоді. Зазначається, що патріотичне виховання є одним із головних пріоритетів гуманітарної політики держави.
 • Шевченко, О.К. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається концепт «цивілізації» у трьох типах дискурсів: академічному, геополітичному та пропагандистському. Аналізується фундаментальна різниця в змістовному «наповненні» концепту залежно від того, в якому ...
 • Шерман, О.М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізована специфіка функціонування політичних стереотипів у суспільствах перехідного типу. Автор доходить висновку, що серед суспільно-політичних процесів найбільше позначилися на системі стереотипів ...
 • Федоренко, О.А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюються питання щодо наукового осмислення ідентифікаційних процесів розвитку українського суспільства у контексті проблемних питань інтеграції України в європейський політичний простір. Виокремлюються ...
 • Качинська, Н.О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Аналізується проблема іміджевого позиціонування держави на міжнародній арені в сучасних умовах розвитку світового соціуму в контексті використання теоретико-методологічних досягнень стратегічного планування та управління. ...
 • Кулик, В.О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена аналізу нових організаційних форм діяльності інститутів глобального суспільства та їхнього впливу на безпекову політику України. Автор пропонує власне визначення міжнародної громадянської активності, ...
 • Деменко, О.Ф. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується вплив Лісабонського договору на подальший розвиток Європейського Союзу. Визначаються перспективи європейської інтеграції України у контексті змін, які останнім часом відбулися як у Європейському ...
 • Лозовицький, О.С. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Автор аналізує формування державної політики України в сфері міжнародних відносин, що спирається на виважене розуміння змін характеру глобальних перспектив та інтересів у процесі перетворення геополітичної картини світу.
 • Козерод, О.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття є першим в українській історіографії комплексним дослідженням реакції британської влади і суспільства на події 7 липня 2005 року. Автор аналізує основні напрями та підсумки політики створення системи захисту ...
 • Полтораков, О.Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стратегічне співтовариство – структурно-функціональна складова соціополітичної системи, що розвивається і формалізує цінності, стереотипи, міфи, знання та навіть інтуїцію тих, хто бере участь у процесі вирішення проблем ...
 • Фурманюк, М.І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджується роль національної ідентичності в процесі формування державницької ідеології сучасної України. Автор дає власне об’єктивне визначення понять «національна ідентичність», «державницька ідеологія» та ...
 • Кохан, Г.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті пропонується аналіз підходів до вивчення політичної корупції, які використовувалися протягом ХХ ст., звертаючи особливу увагу на особливості застосування кожного підходу до вивчення політичної корупції та його ...
 • Никоноров, О.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізуються особливості трансформації політичних режимів сучасності та проблеми процесу демократичного транзиту в Україні. Визначаються основні аспекти розвитку транзитного суспільства України, наводяться дані ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис