Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Бойко, О. (Студії мистецтвознавчі, 2009)
  У статті досліджено розвиток світової популярної музики в контексті процесів інтеграції та взаємопроникнення національних музичних культур світу. Розкрито історичні, економічні та політичні передумови виникнення інтересу ...
 • Ilchenko, O. M. (2009)
  The present paper deals with writing for international audiences from the perspective of “localizing international”, “internationalizing the local” and overall “humanizing”communication. Issues regarding using plain ...
 • Автор відсутній (Слово і Час, 2017)
  14-16 червня в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулася XIV Міжнародна наукова конференція молодих учених.
 • Вахніна, Л.К. (2008)
  Міжнародні з’їзди славістів, які відбуваються кожні 5 років у різних слов’янських країнах, уже давно стали важливою подією для науковців усього світу, де вивчаються слов’янські мови та культури. Вони є певним камертоном ...
 • Левицький, В. (Слово і Час, 2012)
  26–31 березня 2012 р. на філологічному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету (Росія) проходила щорічна XLI міжнародна філологічна конференція.
 • Тарнашинська, Л.; Бербенець, Л.; Михайлова, Т. (Слово і Час, 2019)
  7–12 вересня 2019 р. у Львові відбулися XVI Warsztaty Herbertowskie (XVI “Гербетівські читання”), які зібрали дослідників і студентів із трьох континентів, зокрема з таких країн, як Польща, Україна, Росія, Іспанія, Італія, ...
 • Автор відсутній (Слово і Час, 2018)
  Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, Українська вільна академія наук, Український науковий інститут Гарвардського університету 3 березня 2018 р. спільно провели 38-му наукову шевченківську конференцію у Нью-Йорку.
 • Боса, І. (Студії мистецтвознавчі, 2011)
  У статті на основі епістолярної спадщини, критики та публікацій у тогочасній пресі висвітлено організацію та проведення у Єлисаветграді 1910 року ХХ періодичної виставки Товариства південноросійських художників.
 • Орлова, О. (Слово і Час, 2011)
  18-20 квітня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна наукова конференція “Х Гоголівські читання”, співорганізаторами якої виступили Інститут ...
 • Огієнко, І.С. (Слов’янський світ, 2012)
  19–21 квітня 2012 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбувся ХХІ Міжнародний славістичний колоквіум, присвячений Дню пам’яті слов’янських першопросвітників рівноапостольних святих Кирила і Мефодія.
 • Chebanyuk, О.Yu. (Слов’янський світ, 2014)
  У статті розглянуто інваріантну модель українського молодіжного календаря, ритуали й фольклорні твори у виконанні молоді протягом обрядового річного циклу українців. На практиці вони існують у численних формах і діалектних ...
 • Hladký, J. (Ономастичні науки, 2008)
  V príspevku autor analyzuje historické slovenské toponymum Nitra / Nitrava, ktorý podnes v slovenskom jazyku poznáme ako hydonymum a ojkonymum. Autor prinása ostatné výklady tohto slova od rôznych jazykovedcov onomastikov, ...
 • Вieder, H. (Мовознавство, 2010)
  У статті описано систему іменникового відмінювання в граматиці А. Луцкевича, першій кодифікації білоруської мови, порівняно з відповідними мовними фактами сучасної білоруської літературної мови.
 • Cetera, A. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2009)
  Artykuł omawia przekład Otella Williama Szekspira ukończony w 1834 r. w Żytomierzu przez ks. Ignacego Hołowińskiego (1807 – 1856), pierwszego polskiego tłumacza Szekspira tłumaczącego bezpośrednio z języka angielskiego. ...
 • Сенета, М. (Філологічний дискурс, 2016)
  Рецензія на книгу: Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві : [моногр.] / М. В. Іванишин. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 208 с.
 • Міщинська, І. (Філологічний дискурс, 2018)
  У статті розглянуто застосування важливого аспекту термінологічної лексики економічного та бізнес-дискурсу – абревіатур та акронімів. Викладено аспекти утворення скорочень в Сучасній Англійській мові – усічення слів, ...
 • Кулеба, О.; Бучин, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглядається абсентеїзм як різновид низької політичної участі громадян. Аналізуються фактори, що визначають рівень абсентеїзму під час виборчих кампаній, та розглядаються особливості їхнього впливу на електоральну участь. ...
 • Заневич, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Розвідка продовжує цикл статей про перехідні дієслова конкретної фізичної дії, зафіксовані в українських пам’ятках XVI – першої половини XVII ст. У мові досліджуваних текстів виявлено та проаналізовано імпліцитно перехідні ...
 • Тименко, Л.О. (Лексикографічний бюлетень, 2013)
  In the article the abstract nouns Ukrainian language in diachronic perspective and question their current operation. The analysis of fixation abstract nouns Ukrainian language-XHI XIX century. Allowing us to understand the ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис