Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011, вип. 23 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011, вип. 23 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Подвірна, Н. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Вплив держави на суспільні відносини та раціоналізація взаємодії владних структур і суспільних груп становлять сьогодні основний зміст державного управління в Україні. Проблема підвищення рівня ефективності прийняття ...
 • Рутар, Г. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Аналізується сукупність чинників (правових, фінансових і організаційних), які забезпечують вплив громадськості на ефективність політичного управління. Увагу закцентовано на конституційних нормах, які сприяють розвитку ...
 • Яцишин, У. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Проаналізовано мотивацію, прояви та наслідки інтересу Церкви і духовенства до виборчого процесу в сучасній Україні, яка розглядає різні способи використання релігійного чинника політиками у передвиборчий час.
 • Івахів, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Досліджуються зовнішньополітичні аспекти співпраці незалежної України з країнами євроазійського регіону. Визначено основні чинники, які визначають геополітичне положення України. Проаналізовано перспективи розвитку взаємин ...
 • Дорошенко, С. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглянуто позиції французьких науковців, у яких зроблено аналіз теоретичних аспектів дослідження ментальності. Окреслено особливості поглядів антропологів, філософів, істориків, соціологів, політологів країни. Зроблено ...
 • Івасечко, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Проаналізовано кілька важливих напрямів міжнародної співпраці виділених українським вченим, представником народницько-демократичного напряму української політичної думки Р. Лащенком. На основі аналізу праць дослідника ...
 • Моспаненко, І. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Вивчено погляди французького дослідника Джона СтюартаМілля на сутність представницької демократії та проблему розподілу повноважень і функцій між центральною та місцевою владою. Охарактеризовано принципи, за якими слід ...
 • Неліпа, Д. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Висвітлюється сутність системного аналізу в політології та виокремлюються основні принципи його застосування (на прикладі дослідження системи національної безпеки). Розглядаються можливості використання цього методу під ...
 • Четверікова, Л. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Коротко розглянуто специфіку розвитку політичної науки в епоху Модерн та постмодерну добу. Досліджено роль та значення ідеології в житті суспільства, а відтак і особливості та детермінанти її впливу на політичну науку на ...
 • Бучин, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Аналізуються альтернативні способи голосування як чинники, що сприяють реалізації виборчих прав громадян: дострокове голосування, голосування поштою, голосування поза межами виборчої дільниці, голосування за довіреністю ...
 • Виговський, Д. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Закцентовано увагу на новій та недостатньо дослідженій в українській політичній науці темі захисту групових інтересів на державному рівні. Проаналізовано наявний у політологічній літературі дискурс із цього питання, ...
 • Ільницька, У. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Аргументовано доведено, що через функціонування парламентської опозиції та сформований нею опозиційний уряд («тіньовий кабінет міністрів») реалізується функція парламентського контролю. Досліджено політико-правовий статус ...
 • Кукарцев, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглянуто механізми політичного представництва регіонів на загальнонаціональному рівні у контексті оптимізації відносин «центр-регіони» в Україні. Досліджено місце й роль виборчої системи та парламенту у забезпеченні ...
 • Кулеба, О.; Бучин, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглядається абсентеїзм як різновид низької політичної участі громадян. Аналізуються фактори, що визначають рівень абсентеїзму під час виборчих кампаній, та розглядаються особливості їхнього впливу на електоральну участь. ...
 • Кучма, Л. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглянуто роль політичної освіти та компетентності у процесі подолання політичного маніпулювання. Проаналізовано основні стратегії опору маніпулятивним технологіям у політичному процесі. Осмислено специфіку становлення ...
 • Олефіренко, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Досліджено особливості формування і функціонування системи національної екологічної політики. Отримано висновок, що екологічна криза є наслідком недосконалості механізмів соціально-економічної системи. Визначено роль ...
 • Пасічний, Р. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглядаються основи ідеології та рівень активності праворадикальних рухів та організацій України. Вивчаються Інтернет-ресурси цих рухів та організацій як засіб залучення нових членів, зокрема з середовища футбольних ...
 • Волинець, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Досліджуються праці Папи Бенедикта ХVІ, присвячені аналізу основних тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; ролі держави, особи та Церкви у подоланні кризових явищ, притаманних еволюції суспільно-політичних процесів ...
 • Зелена, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  На основі теоретичної спадщини О. Назарука досліджуються умови реалізації державницької ідеї, важлива складова якої полягає у формуванні дисциплінованих, патріотичних і національно свідомих Збройних сил. Аналізуються погляди ...
 • Мельникова, Н. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Міфологічна свідомість – складова колективної психіки, що забезпечує зв’язок несвідомого зі свідомим. Вона сприймає і конструює світ в координатах міфологічного часу і простору: час виражається в зміні порядку і хаосу під ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис