Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Французькі та англійські запозичення в сучасній перській мові

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ференчак, Ю.Р.
dc.date.accessioned 2011-06-05T16:26:01Z
dc.date.available 2011-06-05T16:26:01Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Французькі та англійські запозичення в сучасній перській мові / Ю.Р. Ференчак // Сходознавство. — 2009. — № 45-46. — С. 159-169. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1682-671Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20794
dc.description.abstract Стаття присвячена питанню англійських і французьких запозичень у сучасній перській мові. Причина значної кількості англійських і французьких запозичень полягає у суттєвому впливі, який чинився Англією і Францією на політичне, культурне й економічне життя Ірану. Така ситуація склалася через низку історичних причин. У статті наводиться лексико-семантична класифікація основних тематичних груп запозичень із французької й англійської мов. При цьому значна увага приділяється особливостям фонетичної та граматичної адаптації запозичень до вимог перської мови. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящается вопросу английских и французских заимствований в современном персидском языке. Их значительное количество в персидском языке можно пояснить существенным влиянием Англии и Франции на политическую, культурную и экономическую жизнь Ирана. Такая ситуация сложилась в результате ряда исторических причин. В статье приводится лексико-семантическая классификация основных тематических групп заимствований. При этом значительное внимание уделяется особенностям фонетической и грамматической адаптации заимствований к требованиям персидского языка. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of English and French borrowings in modern Persian language. The reason of a considerable number of English and French borrowings is the great influence of England and France on political, cultural and economic life of Iran. French borrowings dominate in modern Persian language for historical reasons. In article lexico-semantic classification of main thematic groups of French and English borrowings in Persian language has been given. Special attention has been paid to peculiarities of phonetic and grammatical adaptation of French and English borrowings in Persian language. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сходознавство
dc.title Французькі та англійські запозичення в сучасній перській мові uk_UA
dc.title.alternative Французские и английские заимствования в современном персидском языке uk_UA
dc.title.alternative French and english borrowings in the modern Persian language uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис