Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Simulation of elastic wave diffraction by a sphere in semibounded region

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Khimich, A.N.
dc.contributor.author Selezov, I.T.
dc.contributor.author Sydoruk, V.A.
dc.date.accessioned 2020-12-19T16:12:51Z
dc.date.available 2020-12-19T16:12:51Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Simulation of elastic wave diffraction by a sphere in semibounded region / A.N. Khimich, I.T. Selezov, V.A. Sydoruk // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 10. — С. 22-27. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.022
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173760
dc.description.abstract The problem of scattering of plane elastic waves by a rigid sphere located near a plane rigid boundary is considered, which leads to the generation of multiply re-reflected dilatation and shear waves. The formulation of the problem is given when slippage conditions are specified on a flat boundary (equality of tangential stresses to zero). The problem is reduced to the definition of scalar functions. General solutions are written down, and approximate solutions are constructed for the field in the far zone characterized by the fact that the distance from the plane boundary to the obstacle is much greater than the radius of the sphere. In addition, the Rayleigh approximation is used, when the wave number is much lesser than the radius of the sphere. The method of images is used to construct multiply reflected waves. Approximate formulas are given for the field in the far zone and in the case of the long-wave Rayleigh approximation. The calculations of scattered wave fields, presented in the form of scattering diagrams, are carried out, from which a strongly oscillating wave field can be seen. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто проблему розсіювання плоских пружних хвиль твердою сферою, розташованою поблизу плоскої жорсткої межі, що призводить до породження багаторазово відбитих дилатаційних та зсувних хвиль. Постановка задачі дається, коли умови ковзання задаються на рівній межі (рівність нулю дотичних напружень). Проблема зводиться до визначення скалярних функцій. Записані загальні розв’язки і побудовані приблизні рішення для поля в дальній зоні, які характеризуються тим, що відстань від межі площини до перешкоди набагато більша за радіус кулі. Крім того, наближення Релея використовується, коли хвильове число набагато менше за радіус кулі. Метод зображень використовується для побудови множинно відбитих хвиль. Наведені приблизні формули поля в дальній зоні та у випадку довгохвильового наближення Релея. Проведені розрахунки розсіяних хвильових полів, представлені у вигляді діаграм розсіювання, з яких видно сильно коливальне хвильове поле. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title Simulation of elastic wave diffraction by a sphere in semibounded region uk_UA
dc.title.alternative Чисельне моделювання дифракції пружних хвиль на сфері у напівобмеженій області uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.58/.5892


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис