Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вагові модулі гладкості і знакозберігаюче наближення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Смаженко, І.В.
dc.date.accessioned 2020-02-15T07:14:13Z
dc.date.available 2020-02-15T07:14:13Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Вагові модулі гладкості і знакозберігаюче наближення / І.В. Смаженко // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 3. — С. 400–420. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165648
dc.description.abstract Розглядається неперервна функція, яка скінченне число разів на відрізку змінює знак, i ставиться задача про її наближення многочленом, який успадковує знак функції. Для такого наближення отримано, коли це можливо, оцінки типу Джексона, які включають модифіковані вагові модулі гладкості типу Діціана - Тотіка. В деяких випадках константи в цих оцінках суттєво залежать від розташування точок зміни знаку функції. Наведено приклади функцій, для яких ці константи принципово не можуть бути покращені. Крім того, доводяться теореми, аналогічні в деякому сенсі оберненим теоремам наближення без обмежень. uk_UA
dc.description.abstract We consider a continuous function that changes its sign on an interval finitely many times and pose the problem of the approximation of this function by a polynomial that inherits its sign. For this approximation, we obtain (in the case where this is possible) Jackson-type estimates containing modified weighted moduli of smoothness of the Ditzian-Totik type. In some cases, constants in these estimates depend substantially on the location of points where the function changes its sign. We give examples of functions for which these constants are unimprovable. We also prove theorems that are analogous, in a certain sense, to inverse theorems of approximation without restrictions. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Вагові модулі гладкості і знакозберігаюче наближення uk_UA
dc.title.alternative Weighted Moduli of Smoothness and Sign-Preserving Approximation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.518.82


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис