Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Модифікація поверхні імунного біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу при аналізі нонілфенолу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Демченко, А.В.
dc.contributor.author Стародуб, М.Ф.
dc.date.accessioned 2019-06-19T12:20:54Z
dc.date.available 2019-06-19T12:20:54Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Модификация поверхности иммунного биосенсора на основе поверхностного плазмонного резонанса при анализе нонил фенола / А.В. Демченко, М.Ф. Стародуб // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 2. — С. 143-147. — Бібліогр.: 14 назв. — укр., англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000761
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156983
dc.description.abstract Досліджено вплив стану поверхні перетворювача імунного біосенсора, заснованого на ефекті поверхневого плазмонного резонансу (ППР), на чутливість і стабільність його відгуку при прямому визначенні нонілфенолу в розчинах. Поверхню сенсора було модифіковано за допомогою поліелектролітів, додекантіолу, а також сульфату декстрану та глутарового альдегіду. Показа­но, що найбільшої чутливості (10 нг/мл) та стабільності відгуку біосенсора можна досягти при модифікації поверхні додекантіолом та за умови створення проміжного шару з білка А із Staphylococcus aureus для орієнтації специфічних антитіл активними центрами у бік розчину uk_UA
dc.description.abstract Исследовано влияние состояния поверхности преобразователя иммунного биосенсора, основанного на эффекте поверхностно­го плазмонного резонанса, на чувствительность и стабиль­ность его отклика при прямом определении нонилфенола в растворах. Поверхность биосенсора модифицировали при по­мощи полиэлектролитов, додекантиола, а также глутарового альдегида и сульфата декстрана Показано, что наибольшая чувствительность (10 нг/мл) и стабильность отклика био­сенсора достигается при модификации поверхности додекантиолом и одновременном создании промежуточного слоя из белка A Staphylococcus aureus для ориентации активных цент­ров специфических антител в сторону раствора. uk_UA
dc.description.abstract The influence of the state of transducer surface of immune SPR biosensor on the sensitivity and stability of its «direct» detection of nonylphenol in solutions has been investigated. The biosensor surface was modified with polyelectrolytes, dodecanethiol, and dextran sulfate and glutaraldehyde. It was shown that the highest sensitivity (up to 10 ng/ml) and stability of the biosensor response were achieved at the surface modification with dodecanthiol and simultaneous creation of intermediate layer with protein A Sta­phylococcus aureus for the orientation of active sites of specific antibodies toward solution. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Біоорганічна хімія uk_UA
dc.title Модифікація поверхні імунного біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу при аналізі нонілфенолу uk_UA
dc.title.alternative Модификация поверхности иммунного биосенсора на основе поверхностного плазмонного резонанса при анализе нонил фенола uk_UA
dc.title.alternative Modification of immune SPR biosensor surface at nonylphenol analysis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 543.395:543.424:577.354


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис