Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Субклітинна локалізація адаптерного білка Ruk, у клітинах НЕК293

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дрель, В.Р.
dc.contributor.author Паливода, О.Ю.
dc.contributor.author Шуваєва, Г.Ю.
dc.contributor.author Ігуменцева, Н.І.
dc.contributor.author Кіт, Ю.Я.
dc.contributor.author Гут, І.Т.
dc.contributor.author Бухман, В.Л.
dc.contributor.author Дробот, Л.Б.
dc.date.accessioned 2019-06-17T16:27:47Z
dc.date.available 2019-06-17T16:27:47Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Субклітинна локалізація адаптерного білка Ruk, у клітинах НЕК293 / В.Р. Дрель, О.Ю. Паливода, Г.Ю. Шуваєва, Н.І. Ігуменцева, Ю.Я. Кіт, І.Т. Гут, В.Л. Бухман, Л.Б. Дробот, // Вiopolymers and Cell. — 2002. — Т. 18, № 4. — С. 312-318. — Бібліогр.: 32 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI:http://dx.doi.org/10.7124/bc.000611
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155994
dc.description.abstract Субклітинну локалізацію адаптерного білка Ruk1 досліджували в клітинах ембріональної нирки людини лінії НЕК293, трансфікованих вектором pRc/CMV2/Ruk1-Glu-tag. Імунофлуоресцентним аналізом показано, що рекомбінантний білок дифузно розподілений в цитоплазмі і ядрі транс­фікованих клітин НЕК293 з формуванням чітких пунктатів, локалізованих в ядрі, які, наймовірніше, відповідають ядерцям. Ядерна локалізація Ruk1 підтверджена імуноблотингом екст­рактів ізольованих ядер трансфікованих клітин НЕК293 з використанням моноклональних анти-Glu-tag антитіл, а також нетрансфікованих клітин HЕK293 і клітин U937 з використан­ням поліклональних анти-Ruk антитіл, Імунодот-блот аналізом виявлено здатність афінно очищеного препарату Ruk1 Glu-tagged взаємодіяти з ДНК тимусу теляти, але не з ДНК Escherichia coli Ядерна локалізація Ruk1 дозволяє передбачити виконання адаптерним білком нових, поки що не з'ясованих функцій, в ядрі еукаріотичної клітини. uk_UA
dc.description.abstract Субклеточную локализацию адаптерного белка Rukt исследова­ли в клетках эмбриональной почки человека линии НЕК293, трансфиццроеанных вектором pRc/CMV2/Ruk1Glu-tag. Иммунофлуоресцентным анализом показано, что рекомбинантный белок диффузно распределен в цитоплазме и ядре трансфицированных клеток НЕК293 с формированием четких пунктатов, локализованных в ядре, наиболее вероятно соответ­ствующих ядрышкам. Ядерная локализация Ruk1 подтверждена иммуноблотингом экстрактов изолированных ядер трансфицированных клеток НЕК293 с использованием моноклональных анти-Glu-tag антител, а также нетрансфицированных клеток НЕК293 и клеток U937 с использованием поликлональных анти-Ruk антител. Иммунодот-блот анализом выявлена способность аффинно очищенного препарата Ruk1Glu-tagged взаимодействовать с ДНК тимуса теленка, но не с ДНК Escherichia coli. Ядерная локализация Ruk1 позволяет предполо­жить выполнение адаптерным белком новых, пока еще не выясненных, функций в ядре эукариотической клетки. uk_UA
dc.description.abstract Subcellular localization of adapter protein Ruk1 has been investigated in human embryonic kidney HEK293 cells transfected with pRc/CMV2/Ruk1-Glu-tag. Using immunofluorescence microscopy, it was shown that the recombinant protein was distributed diffusely in both cytoplasm and nucleus, but with punctated structures in the nucleus, which correspond in all probability to the nucleolus. The Ruk1 localization in the nucleus was confirmed by Western blotting of nucleic extracts prepared from transfected HEK293 cells using monoclonal anti-Glu-tag antibodies, as well as from nontransfected HEK293 and U937 cells using polyclonal anti-Ruk antibodies. The ability of affine purified Ruk1 Glu-tagged preparation to bind to DNA from calf thymus, but not to Escherichia coli DNA, was revealed by the immunodot-blot analysis. The nuclear localization of Ruk1 suggests that this adapter protein is involved in some new, yet unrecognized functions, in the eukaryotic cell nucleus. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Клітинна біологія uk_UA
dc.title Субклітинна локалізація адаптерного білка Ruk, у клітинах НЕК293 uk_UA
dc.title.alternative Субклеточная локализация адаптерного белка Ruk, в клетках НЕК293 uk_UA
dc.title.alternative Subcellular localization of adapter protein Ruk, in HEK293 cells uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.112.7:616.155


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис