Показати простий запис статті

dc.contributor.author Trokhymchuk, T.Yu.
dc.contributor.author Shalamay, A.S.
dc.contributor.author Zavelevich, M.P.
dc.contributor.author Palchykovska, L.G.
dc.contributor.author Vasylchenko, O.V.
dc.contributor.author Rybalko, S.L.
dc.contributor.author Starosyla, D.B.
dc.contributor.author Diadiun, S.T.
dc.date.accessioned 2019-06-15T14:11:57Z
dc.date.available 2019-06-15T14:11:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Anti-HIV activity of ellagitannins from alder tree fruits / T.Yu. Trokhymchuk, A.S. Shalamay, M.P. Zavelevich, L.G. Palchykovska, O.V. Vasylchenko, S.L. Rybalko, D.B. Starosyla, S.T. Diadiun // Вiopolymers and Cell. — 2018. — Т. 34, № 3. — С. 218-228. — Бібліогр.: 25 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.00097C
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/154342
dc.description.abstract Aim. To assess the inhibitory activity of ellagitannin complex of the purified extract from the fruits of white alder and black alder in non-eukaryotic polymerase systems and to analyze the effects of these substances on the reverse transcriptase of murine leukemia virus and HIV in vitro. Methods. Chronically infected MT4/BIII culture of human leukemic cells was used as the HIV source. Anti-HIV activity of the ellagitannin-containing extract was estimated by the reduction of HIV infectious titer in the MT-4 cells. The inhibitory effects of the extract on retroviral reverse transcriptase, T7 RNA-polymerase and Taq polymerase were also studied in cell-free systems. Results. The ellagitannin extract inhibited activities of the reverse transcriptase of murine leukemia retrovirus, T7 RNA-polymerase, and Taq polymerase. It also reduced the HIV infectious titer in MT-4 cells with IC 50 of 1.5 μg/ml and selectivity index of 87. Conclusions. The ellagitannin complex possesses a significant anti-HIV activity. Its in vitro antiviral effect is achieved with a relatively low toxicity uk_UA
dc.description.abstract Мета. Оцінити інгібувальну активність комплексу елаготанінів в очищеному екстракті плодів вільхи сірої і вільхи клейкої у відношенні полімераз, що не є полімеразами еукаріот, з метою скринінгу та проаналізувати вплив досліджуваних речовин на зворотну транскриптазу вірусу мишачої лейкемії та на репродукцію ВІЛ in vitro. Методи. Джерелом ВІЛ була хронічно інфікована культура клітин лейкемії людини МТ4/ВІІІ. Анти-ВІЛ активність комплексу елаготанінів визначали за зниженням інфекційного титру ВІЛ після зараження вірусом клітин МТ-4. Визначали інгібуючий ефект елаготанінів на активність ретровірусної зворотної транскриптази, РНК-полімерази фага Т7 і Taq-полімерази в безклітинних системах Результати. Досліджуваний екстракт елаготанінів виявився ефективним інгібітором активності зворотної транскриптази вірусу мишачої лейкемії, РНК-полімерази фага Т7 і Taq-полімерази. Комплекс елаготанінів ефективно знижував інфекційний титр ВІЛ для клітин МТ-4. IC50 становила 1,5 мкг/мл, а індекс селективності дорівнював 87. Висновки. Досліджуваний комплекс елаготанінів виявляє виражену анти-ВІЛ активність. Противірусний ефект in vitro досягався при відносно низькій токсичності. uk_UA
dc.description.abstract Цель. Изучить ингибирующую активность комплекса эллаготаннинов в очищенном экстракте соплодий ольхи серой и ольхи клейкой в отношении полимераз, не являющихся полимеразами эукариот, и проанализировать влияние этих веществ на активность обратной транскриптазы вируса мышиного лейкоза и на репродукцию ВИЧ in vitro. Методы. Источником ВИЧ служила хронически инфицированная культура клеток лейкоза человека МТ4/ВІІІ. Анти-ВИЧ активность комплекса эллаготаннинов определяли по снижению инфекционного титра ВИЧ после заражения вирусом клеток МТ-4. Определяли ингибирующий эффект эллаготаннинов на активность ретровирусной обратной транскриптазы, РНК-полимеразы фага Т7 и Taq-полимеразы. Результаты. Исследуемые эллаготаннины оказались эффективными ингибиторами активности обратной транскриптазы вируса мышиного лейкоза, РНК-полимеразы фага Т7 и Taq-полимеразы. Исследуемый комплекс эллаготаннинов эффективно снижал инфекционный титр ВИЧ для клеток МТ-4. IC50 составляла 1,5 мкг/мл при индексе селективности 87. Выводы. Изученный комплекс эллаготаннинов обладал выраженной анти-ВИЧ активностью. Противовирусный эффект in vitro достигался при относительно низкой токсичности. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вiopolymers and Cell
dc.subject Bioorganic Chemistry uk_UA
dc.title Anti-HIV activity of ellagitannins from alder tree fruits uk_UA
dc.title.alternative Анти-ВІЛ активність елаготанінів із суплідь вільхи uk_UA
dc.title.alternative Анти-ВИЧ активность эллаготанинов из соплодий ольхи uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.281.8+578.828


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис