Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасні трансформації в сфері вищої і професійної освіти як реакція на потреби ринку праці

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Антонюк, В.П.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:07:12Z
dc.date.available 2019-05-19T18:07:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Сучасні трансформації в сфері вищої і професійної освіти як реакція на потреби ринку праці / В.П. Антонюк // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 3-7. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151631
dc.description.abstract У статті на основі статистичних даних досліджено проблеми підготовки кадрів у системі вищої та професійно-технічної освіти, виявлено низку проблем: зниження обсягу підготовки фахівців, деформація структури підготовки та недостатня її відповідність потребам ринку праці, погіршення якості підготовки. Систематизовано здобутки трансформації у сфері професійної підготовки, започатковані в останні роки Міносвіти. Визначено напрями подальшого удосконалення освітньої діяльності для забезпечення сталих прогресивних змін у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів. uk_UA
dc.description.abstract В статье на базе статистических данных осуществлено исследование проблем подготовки кадров в системе высшего и профессионального образования. Обнаружен ряд проблем: снижение объемов профессионального обучения, деформация структуры подготовки кадров и отсутствие её соответствия потребностям рынка труда, ухудшение качества подготовки. Обобщены достижения трансформационных процессов в сфере подготовки кадров, которые в настоящее время осуществляются министерством образования. Были определены области дальнейшего совершенствования образовательных процессов для обеспечения устойчивых прогрессивных изменений в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. uk_UA
dc.description.abstract In the article, on the basis of statistics, the problems of training in higher and vocational education are investigated. A number of problems have been identified, namely, reduction of the volume of training, deformation of the structure of training and its lack of compliance with the needs of the labor market, deterioration in the quality of training. The achievements of the transformation in the field of vocational training started in recent years by the Ministry of Education and Science of Ukraine are systematized. The directions for further improvement of educational activities are determined to ensure sustainable progressive changes in the field of training highly qualified personnel. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Сучасні трансформації в сфері вищої і професійної освіти як реакція на потреби ринку праці uk_UA
dc.title.alternative Современные трансформационные процессы в сфере высшего и профессионального образования как реакция на потребности рынка труда uk_UA
dc.title.alternative Contemporary Transformations in the Sphere of Higher and Vocational Education in Response to the Needs of the Labour Market uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис