Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гунчик, І.
dc.date.accessioned 2019-04-17T18:29:51Z
dc.date.available 2019-04-17T18:29:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених / І. Гунчик // Слово і час. — 2015. — № 1. — С. 87-93. — Бібліогр.: 8 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150864
dc.description.abstract У статті з’ясовано стан дослідження народних молитов у польській сучасній фольклористиці та суміжних до неї наукових галузях. Із цією метою проаналізовано найважливіші праці трьох відомих учених із Польщі: Анни Бжозовської-Крайки, Пьотра Ковальського і Магдалени Зовчак. Ці польські дослідники відокремлювали народні молитви від подібних канонічних християнських творів і водночас указували на їх генетичний зв’язок із замовляннями. До кола текстів цього жанру вони зараховували магічно-сакральні утворення переважно індивідуально-охоронного призначення, найвідомішим серед яких є народна апокрифічна молитва “Сон Божої Матері”. uk_UA
dc.description.abstract The paper surveys the state of affairs in research on folk prayers in contemporary Polish folklore studies and related research fields. The author analyzes the most important research works by three prominent Polish scholars: Anna Brzozowska-Krajka, Piotr Kowalski and Magdalena Zowczak. Those authors distinguish between folk prayers and canonical liturgical works of the Christian church, and at the same time point at their genetic relation to incantations. For them, folk prayers are sacred and/or magical texts which generally serve the purposes of individual protection. The most famous among them is probably an apocryphal folk prayer “Dream of the Mother of God”. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрено состояние исследования народных молитв в польской современной фольклористике и прилегающих к ней научных областях. С этой целью проанализированы важнейшие труды трех известных ученых из Польши: Анны Бжозовской-Крайки, Пьотра Ковальского и Магдалены Зовчак. Эти польские исследователи отделяли народные молитвы от подобных канонических христианских произведений и одновременно указывали на их генетическую связь с заговорами. В круг текстов этого жанра они причисляли магико-сакральные образования преимущественно индивидуально-охранного назначения, самым известным среди которых является народная апокрифическая молитва “Сон Божьей Матери”. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Logos uk_UA
dc.title Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених uk_UA
dc.title.alternative Between religion and the magic of words: folk prayers in modern Slavic studies by Polish scholars uk_UA
dc.title.alternative Между религией и магией слова: народные молитвы в современных славистических исследованиях польских ученых uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 243:821.16.09(438)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис