Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kurdachenko, L.A.
dc.contributor.author Semko, N.N.
dc.contributor.author Subbotin, I.Ya.
dc.date.accessioned 2019-04-07T11:52:04Z
dc.date.available 2019-04-07T11:52:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation On the role played by anticommutativity in Leibniz algebras / L.A. Kurdachenko, N.N. Semko, I.Ya. Subbotin // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 3-9. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150461
dc.description.abstract Lie algebras are exactly the anticommutative Leibniz algebras. We conduct a brief analysis of the approach to Leibniz algebras which is based on the concept of anticenter (Lie-center) and antinilpotency (Lie nilpotentency). uk_UA
dc.description.abstract Алгебри Лі являють собою антикомутативні алгебри Лейбніца. Розглянуто короткий аналіз підходу до алгебри Лейбніца, який базується на концепції антицентра (Лi-центра) та антинільпотентності (Лі-нільпотентності). uk_UA
dc.description.abstract Алгебры Ли представляют собой антикоммутативные алгебры Лейбница. Рассмотрен краткий анализ подхода к алгебре Лейбница, который базируется на концепции антицентра (Ли-центра) и антинильпотентности (Ли-нильпотентности). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title On the role played by anticommutativity in Leibniz algebras uk_UA
dc.title.alternative Про роль антикомутативності в алгебрах Лейбніца uk_UA
dc.title.alternative О роли антикоммутативности в алгебрах Лейбница uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 512.544


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис