Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Слово і Час, 2014 за темою "Питання теоретичні"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Слово і Час, 2014 за темою "Питання теоретичні"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Забіяка, І. (Слово і Час, 2014)
  Стаття присвячена ролі структуралізму у формуванні літературознавчих концепцій Дмитра Чижевського. Розглянуто питання участі вченого в діяльності та публікаціях Празького лінгвістичного гуртка, простежено динаміку ...
 • Чамата, Н. (Слово і Час, 2014)
  У статті розглянуті генеза й типологія жанру послання в Шевченка. Виокремлено тематичні різновиди послань та їх центральні мотиви, деякі основні композиційно-стильові характеристики. Наголошено на пов’язаній із жанровим ...
 • Бондар, М. (Слово і Час, 2014)
  У дослідженні окреслено коло творів, які, на думку автора, можна зарахувати до жанру пісні в жанровій системі лірики Шевченка; намічено підвиди цього жанру. При зіставленні пісенних творів поета та української народної ...
 • Гнідець, У. (Слово і Час, 2014)
  У статті здійснено порівняльний огляд основних тенденцій розвитку літератури для дітей та юнацтва в Україні та Німеччині впродовж ХХ–ХХІ ст., акцентовано увагу на зміні культурних ідентичностей та, відповідно, вимог до ...
 • Штейнбук, Ф. (Слово і Час, 2014)
  У статті на основі нових підходів, що інтегрують можливості тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів і топології, та на прикладі репрезентативних творів сучасної світової літератури розглянуто проблематику ...
 • Гнідець, У. (Слово і Час, 2014)
  У статті автор розкриває особливості історичного становлення та розвитку українського канону в літературі для дітей та юнацтва впродовж ХХ та початку ХХІ ст. Прикметно, що література для дітей та юнацтва (як перекладна, ...
 • Козлик, І. (Слово і Час, 2014)
  Стаття присвячена методологічній рефлексії наскрізних засад гносеолого-евристичної діяльності Н. Х. Копистянської.
 • Бовсунівська, Т. (Слово і Час, 2014)
  У статті йдеться про жанрові особливості роману-алегорези Олега Сича “Uroboros”, які розкриваються в контексті традиційних та сучасних теорій алегорії. Алегореза виступає природною формою людського мислення тому, що в ...
 • Циховська, Е. (Слово і Час, 2014)
  У статті проаналізовано питання становлення інтермедіальності, взаємозалежність інтермедіальності й інтертекстуальності, розглянуто інтермедіальність поряд із креолізованими текстами, обґрунтовано доцільність написання ...
 • Назарець, В. (Слово і Час, 2014)
  На матеріалі понад 2600 адресованих поетичних текстів української поезії ХІХ – ХХ ст. досліджується проблема внутрішньотекстового адресата ліричного твору. Основну увагу приділено розробці принципів типологічного ...
 • Денисова, Т. (Слово і Час, 2014)
  У статті проаналізовано низку романів відомих американських авторів, предметом яких стає кіно як феномен національного мистецтва. У літературному творі письменники зосереджуються на природі, історії, а головне – ...
 • Шимчишин, М. (Слово і Час, 2014)
  У статті окреслено зміни в усвідомленні, змалюванні й потрактуванні простору, що відбулися впродовж двох минулих століть та наприкінці останнього зумовили т. зв. “просторовий зсув” у гуманітаристиці. Зокрема, увага авторки ...
 • Рарицький, О. (Слово і Час, 2014)
  У статті визначено різновекторні підходи до потрактування метажанру як літературознавчої категорії, з’ясовано стан рецепції та інтерпретації цього явища. Наголошено на тому, що в системі метажанрових конструкцій як ...
 • Смілянська, В. (Слово і Час, 2014)
  У статті зроблено спробу висвітлити контактний характер Шевченкової поезії, її відкритість і зверненість до читача, спираючись на уявлення теоретичної поетики про читача-адресата як про закодованого в тексті співтворця ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис